Rating

showing 1-36 of 171 results

Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Bíonn sé deacair gramadach na Gaeilge a mhúineadh uaireanta nuair nach dtuigeann na daltaí an téarmaíocht a bhaineann leis. Seo seit álainn póstaeir le crochadh sa seomra ranga ionas nach ndéanann siad dearmaid céard atá ar siúl. Cabhríonn siad go mór leo le linn an cheachta ghramadaí. Tá siad seo o
$3.50
8 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (1.69 MB)

Gaeilge Aois (1-12 yrs) in Irish
This product contains 13 posters for the correct spelling of ages 1-12 in the Irish language. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
$3.00
6 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (1.18 MB)

Turgnaimh Eolaíochta (as Gaeilge) //Science Experiments (in Irish)
Seo 20 turgnamh eolaíochta, dhá cheann in aghaidh na míosa scoile. Tá siad briste síos de réir snáithe an churaclam agus tá teimpléad ann gur féidir leis na páistí a úsáid chun tuairisciú a dhéanamh ar na turgnaimh éagsúla. Chomh maith le sin, tá siad roghnaithe toisc simplíocht. Níl aon ceann acu c
$5.50
6 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (3.01 MB)

Prepositional Pronouns Glance Card (Gaeilge) Irish Version
This is a Glance Card as Gaeilge (in the Irish language) containing the most common prepositional pronouns. Ag, ar, le, as, do, ó, roimh, de
FREE
5 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (74.34 KB)

Stáisiúin Mhata - Codáin (as Gaeilge) // Math Stations - Fractions (in Irish)
Seo treoracha agus gníomhaíochtaí le haghaidh 6 stáisiún mhata bunaithe ar chodáin. Tá siad as Gaeilge agus oiriúnach do Rang 5/6. Clúdaíonn na gníomhaíochtaí éagsúla na topaicí seo a leanas : Uimhreacha Measctha Codáin a mheaitseáil go cothrom le céatadáin agus deachúlacha Ag dathú le codáin Codái
$3.00
5 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (1.74 MB)

Focal an Lae as Gaeilge - Rang 5&6 Gaelscoil - Bliain Iomlán - 200 Focail
Seo pacáiste a mhairfidh an bhliain iomlán. Briste suas de réir míonna na bliana, seo 200 focail a bheadh oiriúnach do Rang 5 nó 6 i nGaelscoil. Is seift fíor-chabhrach é 'Focal an Lae' a dhéanann dul chun cinn ar stór foclóra agus scilleanna gramadaí na ndaltaí. Sa phacáiste seo tá : liostaí an mhú
$6.50
4 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (782.69 KB)

Gaeilge - Ceisteanna / Question words
8 question word posters AS GAEILGE to display in your classroom, each with pictures for comprehension.
Subjects:
Grades:
Types:
$3.00
4 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (14.91 MB)

Éirí Amach na Cásca 1916 (as Gaeilge) // Easter Rising 1916 (in Irish)
Seo cur i láthair Powerpoint ar an Éirí Amach a tharla in Éirinn um Cháisc 1916. Is acmhainn as Gaeilge é seo a bheadh oiriúnach do ranganna 3-6. Clúdaíonn sé na topaicí seo a leanas : Cúiseanna gur tharla an Éirí Amach Áiteanna Tábhachtacha le linn an Éirí Amach An Forógra agus Sínitheoirí an Fhor
$5.00
3 Ratings
4.0

Digital Download

PPTX (37.73 MB)

An Aidiacht Shealbhach
2 posters - Roimh Chonsan, Roimh Ghuta. Any rating/feedback greatly appreciated! :)
FREE
2 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (13.36 MB)

Frásaí Scanrúla Scríbhneoireachta Oíche Shamhna//Scary Phrases Halloween Writing
Seo cuid frásaí simplí as Gaeilge le n-úsáid i mbun scríbhneoireachta ag Oíche Shamhna. Is frásaí iad seo a chruthóidh atmasféar scanrúil sa scríbhneoireacht. D'fhéadfadh na páistí iad a úsáid chun scéálta nó dánta a scríobh. Tá siad oiriúnach do na hardranganna - Rang 3, Rang 4, Rang 5 agus Rang 6.
$2.50
2 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (2.11 MB)

Gaeilge - Briathra Neamhrialta (Aimsir Chaite)
Gaeilge - Foclóir - Na Briathra Neamhrialta. Postaeir agus luascartaí mar gheall ar na briathra neamhrialta san aimsir chaite. Irish posters for the classroom and flashcards for the children of the irregular verbs in the past tense.
$3.50
2 Ratings
4.0

Digital Download

ZIP (14.08 MB)

Trioblóidí Thuaisceart Éireann (Gaeilge) // Northern Ireland Troubles (Irish)
Seo cur i láthair ar na Trioblóidí i dTuaisceart Éireann, cén fáth gur thosaigh an choimlint, eachtraí móra a tharla (Domhnach na Fola, Stailc Ocrais, an Chomhaontú Angla-Éireanneach) agus conas mar atá Béal Feirste inniu. Tá KWL ag tús, deiseanna taighde, smaointe léitheoireachta agus amhrán le fog
$4.00
2 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (2.9 MB)

Sa Bhialann Power Point
An interactive powerpoint showing a trip to a restaurant as Gaeilge. Teaches vocabulary and phrases related to food and the restaurant. A great introduction or prompt for role play!
FREE
1 Rating
4.0

Digital Download

PPTX (3.6 MB)

Essay (GAEILGE) A Day in my Life
This document contains a planning template for the children to complete (broken into paragraph by paragraph with useful verbs and vocabulary), and two worksheets to complete their story. One has a page with half of it lined and the other is fully lined to allow for differentiation. This work is lic
$1.25
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (323.16 KB)

Oíche Shamhna (Halloween Poster Set Irish) Gaeilge
This product contains a set of flashcards and sentences based on the theme of Halloween. e.g. Oiche Shamhna ata ann. Tá si gléasta mar chailleach. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
$4.50
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (4.09 MB)

Na Forainmneacha Réamhfhoclacha - Prepositional Pronouns as Gaeilge
Prepositional Pronoun posters as gaeilge. 8 posters included, each with 2 prepositional pronouns.
Subjects:
Grades:
$3.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (14.53 MB)

Rialach Matamaitice - Leabhrán an Pháiste // Maths Rules - Personal Booklet
Seo leabhrán (as Gaeilge) gur féidir le daltaí a úsáid chun rialacha agus samplaí matamaitice a choinneáil agus a athúsáid. Is leabhrán dubh & bán A5 é nuair atá sé priontáilte. Tá níos mó eolais le fáil ar úsáid an leabhráin seo ag http://realtaranga.com/2015/10/19/leabhran-do-na-rialacha-mata
$3.50
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (720.88 KB)

Gaeilge - Dearaigh 'Nollaig' dhom sa phictiúr -
Two reading comprehensions where students read the texts and draw the decorations at the right place and in the right colours.
$2.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (13.52 MB)

Mo Sheantuismitheoirí
Acmhainn álainn chun cur le téama "Mo chlann" nó chun Lá na Seantuismitheoirí a cheiliúradh. Anseo gheobhair leathanaigh oibre éagsúla: 1. Comhad Fíricí Mamó / Daideó 2. Crann Ginealaigh Buachaill / Cailín 3. Mise & Mo Sheantuismitheoirí 4. Mo Mhamó 5. Mo Dhaideó
$3.00
1 Rating
4.0

Digital Download

ZIP (2.66 MB)

Caitheamh Aimsire- Vocabulary and Phrases Reference Sheet
A reference sheet of Irish to English phrases and vocabulary to teach the topic 'Caitheamh Aimsire'. Best suited to 3rd- 6th class.
Subjects:
Grades:
$3.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (176.46 KB)

Leabhar Oibre - Cathal (Séideán Sí) // Workbook - Cathal (Séideán Sí)
Seo leabhar oibre a théann leis an urscéal 'Cathal' atá scríofa ag Aoife Ní Dhufaigh agus foilsithe ag Séideán Sí agus An Gúm. Sa leabhar oibre seo tá trialacha tuisceana le dul le gach caibidil, tá gníomhaíochtaí scríbhneoireachta, gníomhaíochtaí ghramadaí, díospóireachtaí, obair foclóra, díriú ar
$6.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (1.19 MB)

Ceadúnas Pinn - Ag Feabhsú Peannaireachta // Pen Licence - Improving Handwriting
Úsáidim an ceadúnas seo chun caighdeán árd peannaireachta a choinneáil i mo sheomra ranga. Cabhríonn sé go mór le néatacht a fheabhsú agus a chur chun cinn. Ní bhíonn cead ag na páistí peann a úsáid go dtí go bhfuil an ceadúnas tuillte acu. I ndiadh sin, bíonn trí seans acu (ar nós pointí ar cheadún
$3.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (1.48 MB)

Gaeilge. Irish Classroom And Grammar Notebook Bumper Pack
Aidiacht-Double sided glance list of adjectives to use in writing/comhrá Ceisteanna Rhyme- learn the questions as gaeilge Samhala- Similes- 13 A4 flashcards for the classroom- writing enrichment Ag comhaireamh A4 glance card- bunuimhreacha, na huimhreacha pearsanta agus na horduimhreacha. Na Céim
$26.00
1 Rating
4.0

Digital Download

ZIP (6.72 MB)

Mo mhúinteoir nua
A set of writing frames. Could be used by student teachers on TP or a teacher that's new to a class as a fun introductory writing task. The pupils can then use it as a reference during Caint Na Maidine. A great piece of revision of mé féin and to gauge where the class are at before you get into plac
Subjects:
Grades:
$2.50
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (189.83 KB)

Gaelic Culture Unit
This is a complete unit to teach your students about Gaelic culture. The unit includes language arts, math and art activities plus a long list of you tube videos. It includes: Why the Scottish came and settled in Nova Scotia Gaelic Dress, learn the parts and label male and female dress Art- In pas
$3.50
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (1.89 MB)

*FREEBIE* Oíche Shamhna Comhrá
A question/ answer page on the theme Oíche Shamhna and a carta ceisteanna for students to use to practice their Oíche Shamhna comhrá. I have comhrá packs that follow this same layout for the following themes: Mé Féin Comhrá Pack Sa Bhaile Comhrá Pack Ar Scoil Comhrá Pack Bia Comhrá Pack Teilifís C
Subjects:
Grades:
FREE
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (2.43 MB)

Mé Féin Comhrá Pack
4 Question and Answer cards covering 4 'Mé Féin' themes - Mé Féin, Mo Chlann, Mo Pheata, Déan Cuir Síos ar Dhuine Also includes 2 cards of questions based on the theme (I usually shrink the cards to a5 size and laminate them back to back - side A has easier questions than side B if you just want to
Subjects:
Grades:
$5.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (1.02 MB)

Teilifis Comhrá Pack
4 Question and Answer cards covering 4 'Teilifis' themes - An Teilifis, An clár/ an scannán is fearr liom, an charactar is fearr liom, cluichí ríomhaire Also includes 2 cards of questions based on the theme (I usually shrink the cards to a5 size and laminate them back to back - side A has easier qu
Grades:
$5.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (963.99 KB)

Cómhrá Pack *BUNDLE*
A Bundle of all my comhrá pack which cover the themes of the Irish Curriculum for senior classes (ócaidí speisealta ones to be added during the year as I come to them!). Individually these packs are $5 each. Mé Féin Comhrá Pack Sa Bhaile Comhrá Pack Ar Scoil Comhrá Pack Bia Comhrá Pack Teilifís C
Subjects:
Grades:
$50.00
$42.00
1 Rating
4.0

Digital Download

ZIP (13.86 MB)

Balla Focail: An Aimsir
A 24 page pdf of weather themed vocabulary and phrases included over 50 word cards and 12 phrases for this theme
Subjects:
Grades:
$3.50
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (6.41 MB)

Balla Focail: Éadaí
100 word wall cards covering a variety of different clothes items, jewellery and accessories and words to do with the laundry along with 8 phrase cards to talk about clothes.
$3.50
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (7.09 MB)

Tráth na gCeist 2018
Ocht babhta le sé cheist i ngach babhta, babhta réitigh chomh maith le freagraí go léir ar 150 sleamhnán Powerpoint (PPTX). Tá an Tráth na gCeist seo an-oiriúnach don CBI (IWB) sa seomra ranga nó i halla na scoile. Tá sé oiriúnach do pháistí sna meán ranganna agus sna hardranganna. Ag deireadh gach
$7.50
1 Rating
4.0

Digital Download

ZIP (1.8 MB)

Balla Focail: An Cháisc
word wall/ flashcards for Easter (The Easter Story is a separate set)
Subjects:
Grades:
$2.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (3.18 MB)

Balla Focail: Scéal na Cásca
word wall cards, sentences and question/ answer cards for Scéal na Cásca vocabulary for Lent, Holy Week and Stations of the Cross
$3.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (4.83 MB)

Scéal na Cásca
A 15 slide PowerPoint presentation of the Easter Story
$3.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PPTX (2.43 MB)

Turas na Croise
A PowerPoint of the stations of the cross as Gaeilge
$2.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PPTX (1.73 MB)

showing 1-36 of 171 results

Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up