Grades

Other

CCSS

Math
ELA

Subjects

Resource Types

Rating

showing 1-7 of 7 results

Calendar as GAEILGE - irish
Printable calendar with all the parts - days of the week, dates, months, weather Use daily at calendar time to promote the use of Irish in the classroom. ***All in GAEILGE/IRISH*** please rate :)
FREE
6 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (5.98 MB)

Stáisiúin Mhata - Codáin (as Gaeilge) // Math Stations - Fractions (in Irish)
Seo treoracha agus gníomhaíochtaí le haghaidh 6 stáisiún mhata bunaithe ar chodáin. Tá siad as Gaeilge agus oiriúnach do Rang 5/6. Clúdaíonn na gníomhaíochtaí éagsúla na topaicí seo a leanas : Uimhreacha Measctha Codáin a mheaitseáil go cothrom le céatadáin agus deachúlacha Ag dathú le codáin Codái
$3.00
6 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (1.74 MB)

Turgnaimh Eolaíochta (as Gaeilge) //Science Experiments (in Irish)
Seo 20 turgnamh eolaíochta, dhá cheann in aghaidh na míosa scoile. Tá siad briste síos de réir snáithe an churaclam agus tá teimpléad ann gur féidir leis na páistí a úsáid chun tuairisciú a dhéanamh ar na turgnaimh éagsúla. Chomh maith le sin, tá siad roghnaithe toisc simplíocht. Níl aon ceann acu c
$5.50
6 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (3.01 MB)

Mata : Piar-Theagasc san Fhadhbréiteach // Peer-Tutoring for Problem Solving
Tá an acmhainn seo oiriúnach in aon seomra ranga ó Rang 2 - Rang 6. Seo treoracha don mhúinteoir chomh maith leis an leathanach eolais atá de dhíth uaidh na daltaí chun piar-theagasc a chur i bhfeidhm sa seomra ranga. Seo dírithe ar an bhfadhbréiteach agus na fadhbanna focail sa mhatamaitic. Ní ach
$4.00
5 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (791.32 KB)

Feelings as gaeilge - Mothúcháin
Mothúcháin posters as gaeilge. 8 posters included. The fonts I used do not have accents so fadas will need to be added after printing.
$2.00
not yet rated
N/A

Digital Download

PDF (8.17 MB)

Classroom Motivation Posters 01 (Gaeilge)
This set of classroom motivation posters as Gaeilge is designed to create a positive atmosphere in the classroom and to motivate pupils to achieve and to be the best that they can be. If you display them inside or outside the classroom, there is a header which reads “Sa Seomra Ranga Seo Tá:” There
$3.00
not yet rated
N/A

Digital Download

PDF (610.36 KB)

Céartúchán Gaeilge na Míosa - Deireadh Fómhair // October Irish Correction
Seo póstaeir tarraingteacha a chabhróidh le páistí na botúin is coitianta a chloistear sna gaelscoileanna a chur i gceart. Idir rialacha agus samplaí, léiríonn siad cén bealach is ceart an teanga a úsáid.Beidh botún éagsúil le ceartú gach mí - agus áis nua ar fáil gach mí, seo ceann do mhí Dheireadh
$3.50
not yet rated
N/A

Digital Download

PDF (918.73 KB)

showing 1-7 of 7 results

Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up