Digital

Grades

Other

Subjects

Resource Types

Rating

showing 1-10 of 10 results

Stáisiúin Mhata - Codáin (as Gaeilge) // Math Stations - Fractions (in Irish)
Seo treoracha agus gníomhaíochtaí le haghaidh 6 stáisiún mhata bunaithe ar chodáin. Tá siad as Gaeilge agus oiriúnach do Rang 5/6. Clúdaíonn na gníomhaíochtaí éagsúla na topaicí seo a leanas : Uimhreacha Measctha Codáin a mheaitseáil go cothrom le céatadáin agus deachúlacha Ag dathú le codáin Codái
$3.00
7

Digital Download

PDF (1.74 MB)

Calendar as GAEILGE - irish
Printable calendar with all the parts - days of the week, dates, months, weather Use daily at calendar time to promote the use of Irish in the classroom. ***All in GAEILGE/IRISH*** please rate :)
$3.00
7

Digital Download

PDF (5.98 MB)

Turgnaimh Eolaíochta (as Gaeilge) //Science Experiments (in Irish)
Seo 20 turgnamh eolaíochta, dhá cheann in aghaidh na míosa scoile. Tá siad briste síos de réir snáithe an churaclam agus tá teimpléad ann gur féidir leis na páistí a úsáid chun tuairisciú a dhéanamh ar na turgnaimh éagsúla. Chomh maith le sin, tá siad roghnaithe toisc simplíocht. Níl aon ceann acu c
$5.50
6

Digital Download

PDF (3.01 MB)

Mata : Piar-Theagasc san Fhadhbréiteach // Peer-Tutoring for Problem Solving
Tá an acmhainn seo oiriúnach in aon seomra ranga ó Rang 2 - Rang 6. Seo treoracha don mhúinteoir chomh maith leis an leathanach eolais atá de dhíth uaidh na daltaí chun piar-theagasc a chur i bhfeidhm sa seomra ranga. Seo dírithe ar an bhfadhbréiteach agus na fadhbanna focail sa mhatamaitic. Ní ach
$4.00
5

Digital Download

PDF (791.32 KB)

Feelings as gaeilge - Mothúcháin
Mothúcháin posters as gaeilge. 8 posters included. The fonts I used do not have accents so fadas will need to be added after printing.
$2.00
2

Digital Download

PDF (8.17 MB)

Classroom Motivation Posters 01 (Gaeilge)
This set of classroom motivation posters as Gaeilge is designed to create a positive atmosphere in the classroom and to motivate pupils to achieve and to be the best that they can be. If you display them inside or outside the classroom, there is a header which reads “Sa Seomra Ranga Seo Tá:” There
$3.00

Digital Download

PDF (610.36 KB)

Céartúchán Gaeilge na Míosa - Deireadh Fómhair // October Irish Correction
Seo póstaeir tarraingteacha a chabhróidh le páistí na botúin is coitianta a chloistear sna gaelscoileanna a chur i gceart. Idir rialacha agus samplaí, léiríonn siad cén bealach is ceart an teanga a úsáid.Beidh botún éagsúil le ceartú gach mí - agus áis nua ar fáil gach mí, seo ceann do mhí Dheireadh
$3.50

Digital Download

PDF (918.73 KB)

Aistear Play Areas - Classroom Display Posters - English and Gaeilge - EYFS
What is Aistear?"Aistear is the curriculum framework for children from birth to six years in Ireland... learning and developing through interactions and play."-NCCAA set of 6 colourful A4 display posters for your Aistear Play Areas or Rota Display. Irish versions also included.A poster for each of
$2.00

Digital Download

ZIP (4.4 MB)

Cluichí Gaeilge Ar Scoil
Cluichí Gaeilge Ar Scoil**55 pages of resources**10 different GamesThis resource includes the following differentiated games:• Cluiche ‘Bump’ x2• Mata Focail • Cluiche Cuimhne/Snap• Ceithre sa Líne • Cluiche Cláir x2• Cluiche Kim• Feicim le mo shúilín • Iasc • POP• Nathracha agus Dréimirí • Biongó
$8.00
1

Digital Download

PDF (10.36 MB)

Group/Pod Activity Folder Covers
$1.50

Digital Download

PDF (3.52 MB)

showing 1-10 of 10 results

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up