Grades

Other

CCSS

Math
ELA

Subjects

Resource Types

Rating

showing 1-24 of 48 results

Éirí Amach na Cásca 1916 (as Gaeilge) // Easter Rising 1916 (in Irish)
Seo cur i láthair Powerpoint ar an Éirí Amach a tharla in Éirinn um Cháisc 1916. Is acmhainn as Gaeilge é seo a bheadh oiriúnach do ranganna 3-6. Clúdaíonn sé na topaicí seo a leanas : Cúiseanna gur tharla an Éirí Amach Áiteanna Tábhachtacha le linn an Éirí Amach An Forógra agus Sínitheoirí an Fhor
$5.00
3 Ratings
4.0

Digital Download

PPTX (37.73 MB)

Trioblóidí Thuaisceart Éireann (Gaeilge) // Northern Ireland Troubles (Irish)
Seo cur i láthair ar na Trioblóidí i dTuaisceart Éireann, cén fáth gur thosaigh an choimlint, eachtraí móra a tharla (Domhnach na Fola, Stailc Ocrais, an Chomhaontú Angla-Éireanneach) agus conas mar atá Béal Feirste inniu. Tá KWL ag tús, deiseanna taighde, smaointe léitheoireachta agus amhrán le fog
$4.00
2 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (2.9 MB)

Sa Bhialann Power Point
An interactive powerpoint showing a trip to a restaurant as Gaeilge. Teaches vocabulary and phrases related to food and the restaurant. A great introduction or prompt for role play!
FREE
1 Rating
4.0

Digital Download

PPTX (3.6 MB)

An Teilifis Powerpoint
PPT ag múineadh frasaí níos deacaire a bhaint leis an téama 'An Teilifís' Le cómhra mar lan rang, i mbeirteanna, samplaí, cluiché cé hé mise?. Tar éis an PPT sin beidh na páistí in ann cúntas a scríobh ar a gclár téilifise is fearr leo.
$4.50
1 Rating
4.0

Digital Download

PPT (1.86 MB)

Tráth na gCeist 2018
Ocht babhta le sé cheist i ngach babhta, babhta réitigh chomh maith le freagraí go léir ar 150 sleamhnán Powerpoint (PPTX). Tá an Tráth na gCeist seo an-oiriúnach don CBI (IWB) sa seomra ranga nó i halla na scoile. Tá sé oiriúnach do pháistí sna meán ranganna agus sna hardranganna. Ag deireadh gach
$7.50
1 Rating
4.0

Digital Download

ZIP (1.8 MB)

Scéal na Cásca
A 15 slide PowerPoint presentation of the Easter Story
$3.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PPTX (2.43 MB)

Turas na Croise
A PowerPoint of the stations of the cross as Gaeilge
$2.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PPTX (1.73 MB)

St. Patrick's Day
It will soon be here! March 17th! This download is a PowerPoint presentation for St.Patrick's day including some details about St.Patrick, pictures of Ireland and a map of the provinces. It also includes some fun activities such as a word search, bookmarks, a card and a map to color and label. Reall
$5.00
not yet rated
N/A

Digital Download

PPTX (4.02 MB)

Irish Grammar
Irish grammar an agus na gramadach 5th and 6th class ainmfhocail
$1.50
not yet rated
N/A

Digital Download

PPT (1.91 MB)

Gramadach, Irish Grammar
A step by step PPT useful for senior classes learning Irish Grammar
$1.50
not yet rated
N/A

Digital Download

PPT (1.35 MB)

An Aimsir Láithreach
PowerPoint ag minigh na rialacha atá san Aimir Láithreach le samplaí agus ceisteanna a dhéanamh i mbeirteanna, i ngrupaí agus ina n-aonar. Pointí measunú fhéin ag an deireadh freisin.
$3.00
not yet rated
N/A

Digital Download

PPTX (130.95 KB)

Abairti na Maidine
PPT to use at the beginning of a lesson. Children translate these to Gaeilge. A great way to learn phrases and practise correct structure.
$2.00
not yet rated
N/A

Digital Download

PPTX (83.59 KB)

Cad atá sa phictiúr?
Powerpoint to discuss as a way of learning/using vocabulary related to Ar Scoil. (An seomra ranga, áiseanna scoile, sa chlós) Frásaí atá usáíde sa PPT: - Cad atá sa phictiúr? - Cad a bhí sa phictiúr? - I mbeirteanna déan cur síos ar an pictiúr agus na rudaí a bhfeiceann tú. - lán/folamh - geal/d
$4.00
not yet rated
N/A

Digital Download

PPTX (2.1 MB)

An Aimsir Chaite Powerpoint
A powerpoint explaining the rules of the the past tense, samples and clear notes to copy into their grammar copy.
$3.50
not yet rated
N/A

Digital Download

PPTX (2.18 MB)

Sa Bhaile- Luch ar Strae
PPT about a missing pet mouse. Discuses parts of the house, emotions, prepositions, questions throughout, modh coinniallach (where would I do if I was a mouse etc.). Lots off langauge development and great writing and drama prompt. Bainim úsáíd as an PPT sin chun ceacht a múineadh ar codanna an t
$4.00
not yet rated
N/A

Digital Download

PPTX (1.88 MB)

Sa Siopaí - Gaeilge
A collection of slides with items you would but in a variety of shops ás Gaeilge.
$1.00
not yet rated
N/A

Digital Download

PPTX (515.49 KB)

Cluiche Kim - Lá Fhéile Pádraig - Gaeilge
Perfect game for learning words related to St.Patrick's day - ás Gaeile! 'Cad atá imithe?' 'Tá ____ imithe.'
$1.00
not yet rated
N/A

Digital Download

PPTX (3.33 MB)

Lá Fhéile Padráig - Foclóir - Gaeilge
Foclóir ag baint le ceiliúradh Lá Fhéile Pádraig. Words related to St.Patrick's Day ás Gaeilge.
$1.00
not yet rated
N/A

Digital Download

PPTX (4.18 MB)

Na Briathar Neamhrialta - Irish Irregular Verbs
This is an extremely useful resource for older classes and parents. - It contains all 11 irregular verbs in the past, present and future tense. - For each tense the verb is also in question form and negative answer form. - Pictures are included to help meaning. - Slides are coloured depending on
$4.00
not yet rated
N/A

Digital Download

PPTX (525.23 KB)

Drogen / Alkohol / Anorexie / Gesundheit / Drugs / Alcohol / Anorexia
This resource will introduce students to the topic of health and wellbeing with a focus on drugs, alcohol and anorexia as they are experienced in Germany.
$2.00
$1.60
not yet rated
N/A

Digital Download

PPT (250 KB)

Rás go Spás Race to Space i nGaeilge
Powerpoint outlining the race to space & KWL chart i nGaeilge
FREE
not yet rated
N/A

Digital Download

PPTX (8.05 MB)

Oisín i dTír na nÓg
Cur i láthair Powerpoint faoi scéal ársa Oisín i dTír na nÓg Powerpoint presentation outlining the mythical legend of Oisín in Tír na nÓg!
$1.50
not yet rated
N/A

Digital Download

PPTX (12.74 MB)

Foclóir na Nollag
Foclóir na Nollag oiriúnach do chluichí teanga/ scríobh agus léamh. I've used this to play SPLAT & for Station based teaching.
$1.50
not yet rated
N/A

Digital Download

PPTX (11.37 MB)

Stoirm Emma
A PowerPoint story about Stoirm Emma.
FREE
not yet rated
N/A

Digital Download

PPTX (2.43 MB)

showing 1-24 of 48 results

Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up