Rating

showing 1-24 of 61 results

Gaeilge Ar Scoil Resource Pack (Irish 'At School resource Pack)
This is an Irish display pack containing a large amount of vocabulary for the curriculum theme of 'Ar Scoil' The pack contains -Ar Scoil heading -20 vocabulary flashcards with picture prompts e.g. clár bán, bosca bruscair, seilf, clár ama, cruinneog, siosúr, leabhar -21 pages of sentences (u
$6.00
11 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (4.53 MB)

Gaeilge An Nollaig (Christmas resource Pack in Irish)
This product contains a set of flashcards and posters based on the theme of Christmas. -An Nollaig heading -24 flashcards e.g. mainséar, coinneal, crann Nollag, cuileann -10 poster pages of sentences e.g. Ta an crann maisithe go hálainn./Nollag Shona duit! This work is licensed under a Creative Co
$6.00
6 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (4.61 MB)

Gaeilge Bia Resource Pack (Food Resource Pack in Irish)
This file contains: -Bia heading -7 food headings (healthy food/unhealthy food/dairy etc.) -4 meal headings (breakfast, lunch, dinner, dessert) -9 pages of sentences/prompting questions (e.g. cad a itheann tú don bhricfeasta?) -54 flashcards of food & drinks from all of the food groups with pict
$6.00
6 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (3.86 MB)

Turgnaimh Eolaíochta (as Gaeilge) //Science Experiments (in Irish)
Seo 20 turgnamh eolaíochta, dhá cheann in aghaidh na míosa scoile. Tá siad briste síos de réir snáithe an churaclam agus tá teimpléad ann gur féidir leis na páistí a úsáid chun tuairisciú a dhéanamh ar na turgnaimh éagsúla. Chomh maith le sin, tá siad roghnaithe toisc simplíocht. Níl aon ceann acu c
$5.50
6 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (3.01 MB)

Focal an Lae as Gaeilge - Rang 5&6 Gaelscoil - Bliain Iomlán - 200 Focail
Seo pacáiste a mhairfidh an bhliain iomlán. Briste suas de réir míonna na bliana, seo 200 focail a bheadh oiriúnach do Rang 5 nó 6 i nGaelscoil. Is seift fíor-chabhrach é 'Focal an Lae' a dhéanann dul chun cinn ar stór foclóra agus scilleanna gramadaí na ndaltaí. Sa phacáiste seo tá : liostaí an mhú
$6.50
5 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (782.69 KB)

Gaeilge Sa Bhaile Resource Pack (Irish 'At Home' Resource Pack)
This is an Irish display pack containing a large amount of vocabulary for the curriculum theme of 'Sa Bhaile' The pack contains -Sa Bhaile heading -7 pages of rooms in the home -40 vocabulary flashcards with picture prompts e.g. leithreas, folcadán, doirteal, cuisneoir -4 pages of sentences/questi
$6.00
4 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (2.13 MB)

Réamhfhocal as Gaeilge (Prepositions in Irish)
This product contains posters with visual cues for the following prepositions in Irish -in the -at the -over the -in the -on the -through the -with the -from the -under the -before the It also has a poster page with the urú that is added to various letter in Irish e.g. a word beginning in b takes a
$6.00
3 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (1019.49 KB)

Gaeilge Aimsir Láithreach (Present Tense rules/endings Full Poster set)
This pack contains all you need for the Aimsir Láithreach for monosyllabic and multisyllabic verbs. Included are: -Aimsir Láithreach title -phrases for aimsir láithreach (inniu, gach lá etc.) -caol/leathan poster -all endings on a glance poster -4 verbs written out fully for one syllable verbs (leat
$7.50
3 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (1.96 MB)

Éadaí Resource Pack (Irish Clothes Resource Pack)
This is an Irish display pack containing a large amount of vocabulary for the curriculum theme of 'Éadaí' The pack contains -Éadaí heading -26 Éadaí vocabulary flashcards with picture prompts -2 posters requiring children to describe the characters' clothes -5 question prompts -1 classroom sign (Ba
$6.00
3 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (2.71 MB)

Éirí Amach na Cásca 1916 (as Gaeilge) // Easter Rising 1916 (in Irish)
Seo cur i láthair Powerpoint ar an Éirí Amach a tharla in Éirinn um Cháisc 1916. Is acmhainn as Gaeilge é seo a bheadh oiriúnach do ranganna 3-6. Clúdaíonn sé na topaicí seo a leanas : Cúiseanna gur tharla an Éirí Amach Áiteanna Tábhachtacha le linn an Éirí Amach An Forógra agus Sínitheoirí an Fhor
$5.00
3 Ratings
4.0

Digital Download

PPTX (37.73 MB)

Gaeilge Caitheamh Aimsire Pack (Irish Hobbies/Pastimes Resource Pack)
This is an Irish display pack containing a large amount of vocabulary for the curriculum theme of 'Caitheamh Aimsire' The pack contains -Caitheamh Aimsire heading -36 vocabulary flashcards with picture prompts e.g. léitheoireacht, ag imirt cispheile -14 pages of sentences/questions/phrases (using
$6.00
3 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (2.67 MB)

Na Baill Bheatha (Body Parts as Gaeilge)
This is a set of vocabulary flashcards for the body parts in Irish. It contains a heading 'Na Baill Bheatha' and 24 flashcards with visual prompts. It is suitable for the theme of Mé Féin. This bunting is also based on the theme of Mé Féin. This work is licensed under a Creative Commons Attribu
$5.00
2 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (1.32 MB)

Mé Féin Comhrá Pack
4 Question and Answer cards covering 4 'Mé Féin' themes - Mé Féin, Mo Chlann, Mo Pheata, Déan Cuir Síos ar Dhuine Also includes 2 cards of questions based on the theme (I usually shrink the cards to a5 size and laminate them back to back - side A has easier questions than side B if you just want to
Subjects:
Grades:
$5.00
2 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (1.02 MB)

Leabhar Oibre - Cathal (Séideán Sí) // Workbook - Cathal (Séideán Sí)
Seo leabhar oibre a théann leis an urscéal 'Cathal' atá scríofa ag Aoife Ní Dhufaigh agus foilsithe ag Séideán Sí agus An Gúm. Sa leabhar oibre seo tá trialacha tuisceana le dul le gach caibidil, tá gníomhaíochtaí scríbhneoireachta, gníomhaíochtaí ghramadaí, díospóireachtaí, obair foclóra, díriú ar
$6.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (1.19 MB)

BOOM CARDS: French Daily Routine Featuring Charlie, le Monstre
This is part of the Charlie, le monstre series that I have on TPT. This activity can be used for teachers as a review for students or it can also be used as an assessment as a learning tool. That is, Boom Cards make it possible for teachers to get instant assessment data on their students progress.
$8.50
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (10.07 MB)

Briathra na Gaeilge _ Task Cards _BUNDLE
All 3 of my Briathra na Gaeilge Task Card sets in one bundle Included: Briathra an Chéad Réimniú Briathra an Dara Réimniú Briathra Neamhrialta 3 sets of 32 task cards with a root verb and person on each card for students to conjugate. Cards can be used to test/ review any tense (answer sheets prov
Subjects:
Grades:
$7.50
$6.00
1 Rating
4.0

Digital Download

ZIP (2.63 MB)

Teilifis Comhrá Pack
4 Question and Answer cards covering 4 'Teilifis' themes - An Teilifis, An clár/ an scannán is fearr liom, an charactar is fearr liom, cluichí ríomhaire Also includes 2 cards of questions based on the theme (I usually shrink the cards to a5 size and laminate them back to back - side A has easier qu
Grades:
$5.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (963.99 KB)

Ar Scoil - Irish Display Pack and Worksheets
This Ar Scoil pack is one of many products as Gaeilge in my store. It contains resources and display cards that can be used with any class group.Included in this pack:20 Vocabulary Cards - Ar Scoil10 Vocabulary Cards - Ábhair ScoileDisplay Heading Question Cards on the topic of 'Ar Scoil'WorksheetsC
$7.50
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (36.53 MB)

20 Gníomhaíocht Liteartha d'aon Scéal (as Gaeilge) - Rang 4/5/6
Seo 20 gníomhaíocht éagsúil gur féidir a úsáid in éineacht le aon ábhar léitheoireachta as Gaeilge. Cuireann na gníomhaíochtaí seo fócas ar charactair, ar shuíomh, ar théama agus ar phlota. Is áis múinteoireachta seo atá go hiomlán as Gaeilge agus a bheadh oiriúnach sna hardranganna i nGaelscoil.
$6.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (2.41 MB)

Tráth na gCeist 2018
Ocht babhta le sé cheist i ngach babhta, babhta réitigh chomh maith le freagraí go léir ar 150 sleamhnán Powerpoint (PPTX). Tá an Tráth na gCeist seo an-oiriúnach don CBI (IWB) sa seomra ranga nó i halla na scoile. Tá sé oiriúnach do pháistí sna meán ranganna agus sna hardranganna. Ag deireadh gach
$7.50
1 Rating
4.0

Digital Download

ZIP (1.8 MB)

Cluiche: Guess Who **BUNDLE**
All 3 of my Guess Who/ 20 Ceist products in one bundle. – 3 interactive game boards (PowerPoint) ($2.50 when purchased separately) – a set of 64 character cards (pdf) ($2.50 when purchased separately) – 3 sets of game boards for pairs to play (pdf) ($2.50 when purchased separately)
$7.50
$6.00
1 Rating
4.0

Digital Download

ZIP (15.61 MB)

Gaeilge An Aimsir Resource Pack (Irish weather resource pack)
This is an Irish display pack containing a large amount of vocabulary for the curriculum theme of 'An Aimsir' The pack contains -An Aimsir heading -12 weather vocabulary flashcards with picture prompts -13 pages of sentences (using vocabulary in context) with picture prompts -5 pages of seasons -9
$6.00
9 Ratings
3.9

Digital Download

PDF (2.79 MB)

Prepositional Pronouns (Gaeilge) in Irish Full Pack
This resource pack contains display charts in Irish (Gaeilge) for use in teaching Irish. It contains the following: -title heading -Prepositional pronouns on big page: ag, ar, le, as, do, ó, roimh, de -each preposition in me/you/him/her/us/you(plural)/they with prompt and without prompt -page with e
$5.00
4 Ratings
3.9

Digital Download

PDF (575.06 KB)

Gaeilge verbs ag léamh etc. poster set (IRISH)
This product contains a poster set of Irish verbs with picture cues. The following are an example of the posters included: Tá mé ag siúl. Tá mé ag súgradh. Ta mé ag péinteáil. Tá mé ag ithe. Tá mé ag dathú. (22 posters in total) Matching Activity Cards also available: Action verbs game cards This
$5.00
3 Ratings
3.8

Digital Download

PDF (3.23 MB)

showing 1-24 of 61 results

Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up