Rating

showing 1-24 of 623 results

Bunting Mé Féin (Gaeilge)  Colour & Black/White
This resource contains 12 bunting (differentiated) based on the theme of Mé Féin. It is a nice activity to create and display as a whole class activity at the start of the year. There is a space on each bunting for the child to draw their portrait. They could also design teh back of the bunting with
$1.00
25

Digital Download

PDF (707.51 KB)

Gaeilge Neamhfhoirmiúil Ceisteanna: Irish Display Pack
 digital
This set of Gaeilge Néamhfhoirmiúil pack is one of many products as Gaeilge in my store. It contains display cards that can be used with any class group.Included in this pack are 12 Irish phrases that can be used throughout the day in your classroom! For example:Gabh mo leithscéal?Conas a litríonn

Also included in: Gaeilge Bundle 2020 - ALL Irish Resources

$3.50
18

Digital Download

PDF (5.65 MB)

Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Bíonn sé deacair gramadach na Gaeilge a mhúineadh uaireanta nuair nach dtuigeann na daltaí an téarmaíocht a bhaineann leis. Seo seit álainn póstaeir le crochadh sa seomra ranga ionas nach ndéanann siad dearmaid céard atá ar siúl. Cabhríonn siad go mór leo le linn an cheachta ghramadaí. Tá siad seo o
$3.50
12

Digital Download

PDF (1.69 MB)

Counting People (Gaeilge) Ag Comhaireamh Daoine
This pack is in the Irish language.It contains 10 posters for counting people.-duine amháin, beirt, triúr etc. Other counting packs in my TPT Store:Ag Comhaireamh GutaíAg Comhaireamh (Consain)This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Lic
$2.50
9

Digital Download

PDF (2.1 MB)

Gaeilge Briathra Neamhrialta Display Pack
 digital
This display poster pack is one of many products as Gaeilge in my store. It contains display cards that can be used with any class group.Included in this pack:A clear and vibrant poster for each of the irregular verbs in the Irish language!If you like this product you should check out these other Ir

Also included in: Gaeilge Bundle 2020 - ALL Irish Resources

$2.00
6

Digital Download

PDF (4.51 MB)

Similes in Irish language (GAEILGE)
This product contains 10 'Samhail' (Similes) in Irish including: -chomh láidir le capall -chomh bán le sneachta -chomh tapa le giorria -chomh sean leis na cnoic It also has a title page. It may be useful as phrases for essay writing. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonC
$3.00
8

Digital Download

PDF (1.96 MB)

Gaeilge - Ceisteanna / Question words
8 question word posters AS GAEILGE to display in your classroom, each with pictures for comprehension.
Subjects:
Grades:
Types:

Also included in: The Ultimate Gaeilge Sa Seomra Ranga Pack

$3.00
8

Digital Download

PDF (14.91 MB)

Stáisiúin Mhata - Codáin (as Gaeilge) // Math Stations - Fractions (in Irish)
Seo treoracha agus gníomhaíochtaí le haghaidh 6 stáisiún mhata bunaithe ar chodáin. Tá siad as Gaeilge agus oiriúnach do Rang 5/6. Clúdaíonn na gníomhaíochtaí éagsúla na topaicí seo a leanas : Uimhreacha Measctha Codáin a mheaitseáil go cothrom le céatadáin agus deachúlacha Ag dathú le codáin Codái
$3.00
7

Digital Download

PDF (1.74 MB)

Gaelic Culture Unit
This is a complete unit to teach your students about Gaelic culture. The unit includes language arts, math and art activities plus a long list of you tube videos. It includes: Why the Scottish came and settled in Nova Scotia Gaelic Dress, learn the parts and label male and female dress Art- In pas
$4.50
7

Digital Download

PDF (1.89 MB)

Gaeilge Aois (1-12 yrs) in Irish
This product contains 13 posters for the correct spelling of ages 1-12 in the Irish language. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
$3.00
7

Digital Download

PDF (1.18 MB)

Mothúcháin as Gaeilge (Emotions Posters in Irish)
This is a set of 12 posters with full sentences & visual prompts for a variety of emotions including: Tá áthas orm. Tá tart orm. Tá imní orm. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
$3.00
7

Digital Download

PDF (1.21 MB)

Irish Drum – Make and Play Your Own Bodhrán and Tipper
 digital
Discover a unique drum that originates in Celtic culture. The bodhrán (pronounced “bow-ron”) was originally made from farm implements and later became part of the distinctive sound of music from Ireland and Scotland. This easy activity allows you to make and decorate a simple drum, plus create the

Also included in: 24 Amazing Folk Instruments You Can Make At Home - Teacher Bundle

$1.50
7

Digital Download

PDF (775.38 KB)

Calendar as GAEILGE - irish
Printable calendar with all the parts - days of the week, dates, months, weather Use daily at calendar time to promote the use of Irish in the classroom. ***All in GAEILGE/IRISH*** please rate :)
$3.00
6

Digital Download

PDF (5.98 MB)

An Aidiacht Shealbhach (Gaeilge) mo, do.... poster set
This product contains 6 posters about the rules for the aidiacht shealbhach for both consonants and vowels. It also includes examples of each. mo, do, a (sé), a (sí), ár, bhur, a This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
$4.00
6

Digital Download

PDF (490.05 KB)

Seanfhocail (Gaeilge) Irish Proverbs Poster Set (& bonus worksheets)
This is a set of posters of Irish proverbs.It includes the following proverbs:Ní thagann ciall roimh aois.Ní hé lá na báistí lá na bpáistí.Mol an óige agus tiocfaidh sí.Giorraíonn beirt bóthar.Is fearr an tsláinte ná na táinte.Ní neart go cur le Chéile.Más fada an lá tig an oíche.Tús maith leath na
$3.00
6

Digital Download

ZIP (1.42 MB)

Crayon Colour Posters as Gaeilge - dathanna
Bright colour posters in the shape of crayons. 2 per A4 page. Ready to print, laminate and display in the classroom :)*Updated to include dathanna banner.Please rate!Also available in black and whitewww.teacherspayteachers.com/Product/Crayon-Colour-Posters-as-Gaeilge-dathanna-BW-1915067

Also included in: The Ultimate Gaeilge Sa Seomra Ranga Pack

$2.00
6

Digital Download

PDF (3.82 MB)

Verb Posters as Gaeilge - Tá mé ag... (with pictures)
Tá mé ag rith. Tá mé ag léim. Tá mé ag féachaint. Tá mé ag scríobh. Tá mé ag dathú. Tá mé ag sugradh. Tá mé ag péinteáil. Tá mé ag léamh. Tá mé ag ithe. Tá mé ag ól. Tá mé ag roinnt. Tá mé ag obair. Tá mé ag caint. Tá mé ag smaoineamh. BONUS: Tá mé i mo shuí. Tá mé i mo sheasamh. Tá mé ciúin. Tá me

Also included in: The Ultimate Gaeilge Sa Seomra Ranga Pack

$3.00
5

Digital Download

PDF (30.04 MB)

Frásaí Scanrúla Scríbhneoireachta Oíche Shamhna//Scary Phrases Halloween Writing
Seo cuid frásaí simplí as Gaeilge le n-úsáid i mbun scríbhneoireachta ag Oíche Shamhna. Is frásaí iad seo a chruthóidh atmasféar scanrúil sa scríbhneoireacht. D'fhéadfadh na páistí iad a úsáid chun scéálta nó dánta a scríobh. Tá siad oiriúnach do na hardranganna - Rang 3, Rang 4, Rang 5 agus Rang 6.
$2.50
5

Digital Download

PDF (2.11 MB)

Mata : Piar-Theagasc san Fhadhbréiteach // Peer-Tutoring for Problem Solving
Tá an acmhainn seo oiriúnach in aon seomra ranga ó Rang 2 - Rang 6. Seo treoracha don mhúinteoir chomh maith leis an leathanach eolais atá de dhíth uaidh na daltaí chun piar-theagasc a chur i bhfeidhm sa seomra ranga. Seo dírithe ar an bhfadhbréiteach agus na fadhbanna focail sa mhatamaitic. Ní ach
$4.00
5

Digital Download

PDF (791.32 KB)

Gaeilge 10 Téamaí headings (10 Irish themes headings)
this pack contains a heading for each of the ten Irish themes in teh Gaeilge Curriculum. -Mé Féin, Sa Bhaile, Caitheamh Aimsire, An Scoil, Siopadóireacht, An teilifís, Bia, Éadaí, Ocáidí Speisialta, An Aimsir. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.
$3.00
4

Digital Download

PDF (1.24 MB)

Míonna na Bliana - Months of the Year as Gaeilge
$2.00
4

Digital Download

PDF (4.88 MB)

Months of the Year Flashcards (Gaeilge) in IRISH
This is a set of flashcards with the months of the year in the Irish language. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
$1.50
4

Digital Download

PDF (583.84 KB)

Gaeilge sa Seomra Ranga - Gaeilge Neamhfhoirmiúil - flashcards
Bright flashcards with Irish phrases for use in the classroom. -oscail an doras-dún an doras-las na soilse-múch na soilse-seasaigí sa line-seasaigí suas-suígí síos-glanaigí an t-urlár-glanaigí na boird-cuir amach an bosca bruscar-cén data é inniú?-cén sórt aimsire atá ann?-dathaigh an pictiúr-Ciúnas
Subjects:

Also included in: The Ultimate Gaeilge Sa Seomra Ranga Pack

$3.00
4

Digital Download

PDF (3.99 MB)

Trioblóidí Thuaisceart Éireann (Gaeilge) // Northern Ireland Troubles (Irish)
Seo cur i láthair ar na Trioblóidí i dTuaisceart Éireann, cén fáth gur thosaigh an choimlint, eachtraí móra a tharla (Domhnach na Fola, Stailc Ocrais, an Chomhaontú Angla-Éireanneach) agus conas mar atá Béal Feirste inniu. Tá KWL ag tús, deiseanna taighde, smaointe léitheoireachta agus amhrán le fog
$4.00
4

Digital Download

PDF (2.9 MB)

showing 1-24 of 623 results

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up