You Selected:

Keyword

gaeilge

Grades

Other

CCSS

Math
ELA

Subjects

Relevance

showing 1-24 of 588 results

Gaeilge Topic - BUNDLE (Mé Féin,An Aimsir,Bia,Éadaí,Ag Siopadóireacht, Ar Scoil)
This huge Gaeilge topic bundle contains ALL five of my topic packs which can be found in my store. Each pack contains resources and display cards that can be used with any class group. Included in this bundle are resources that cover the topics of :• Mé Féin• An Aimsir• Bia• Éadaí• Ag Siopadóireacht
$41.00
$32.00
not yet rated
N/A

Digital Download

ZIP (149.35 MB)

Cluichí Gaeilge Bundle (An Aimsir, Ar Scoil, Mé Féin, Ag Siopadóireacht, Bia, Éa
This giant bundle contains a set of games for the themes and can accompany the huge Gaeilge topic bundle which can be found in my store. Each pack contains games that can be used with any class group. Included in this bundle are resources that cover the topics of :• Mé Féin• An Aimsir• Bia• Éadaí• A
$40.00
$34.00
not yet rated
N/A

Digital Download

ZIP (264.44 MB)

An Aidiacht Shealbhach (Gaeilge) mo, do.... poster set
This product contains 6 posters about the rules for the aidiacht shealbhach for both consonants and vowels. It also includes examples of each. mo, do, a (sé), a (sí), ár, bhur, a This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
$4.00
6 Ratings
3.9

Digital Download

PDF (490.05 KB)

Gaeilge An Aimsir Resource Pack (Irish weather resource pack)
This is an Irish display pack containing a large amount of vocabulary for the curriculum theme of 'An Aimsir' The pack contains -An Aimsir heading -12 weather vocabulary flashcards with picture prompts -13 pages of sentences (using vocabulary in context) with picture prompts -5 pages of seasons -9
$6.00
9 Ratings
3.9

Digital Download

PDF (2.79 MB)

Gaeilge - Balla Ceist
Oral Language Irish game for display on a whiteboard. Child will sit facing the rest of the class while their classmates will ask them a variety of the questions displayed on the board. Can be updated regularly according to new phrases and conversations learned.
$2.00
4 Ratings
4.0

Digital Download

PPT (151.5 KB)

Similes in Irish language (GAEILGE)
This product contains 10 'Samhail' (Similes) in Irish including: -chomh láidir le capall -chomh bán le sneachta -chomh tapa le giorria -chomh sean leis na cnoic It also has a title page. It may be useful as phrases for essay writing. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonC
$3.00
8 Ratings
3.9

Digital Download

PDF (1.96 MB)

Seanfhocail (Gaeilge) Irish Proverbs Poster Set
This is a set of posters of Irish proverbs. It includes the following proverbs: Ní thagann ciall roimh aois. Ní hé lá na báistí lá na bpáistí. Mol an óige agus tiocfaidh sí. Giorraíonn beirt bóthar. Is fearr an tsláinte ná na táinte. Ní neart go cur le Chéile. Mas fada an lá tig an oíche. Tús mait
$3.00
6 Ratings
3.9

Digital Download

PDF (1006.73 KB)

Éirí Amach na Cásca 1916 (as Gaeilge) // Easter Rising 1916 (in Irish)
Seo cur i láthair Powerpoint ar an Éirí Amach a tharla in Éirinn um Cháisc 1916. Is acmhainn as Gaeilge é seo a bheadh oiriúnach do ranganna 3-6. Clúdaíonn sé na topaicí seo a leanas : Cúiseanna gur tharla an Éirí Amach Áiteanna Tábhachtacha le linn an Éirí Amach An Forógra agus Sínitheoirí an Fhor
$5.00
3 Ratings
4.0

Digital Download

PPTX (37.73 MB)

Gaeilge An Nollaig (Christmas resource Pack in Irish)
This product contains a set of flashcards and posters based on the theme of Christmas. -An Nollaig heading -24 flashcards e.g. mainséar, coinneal, crann Nollag, cuileann -10 poster pages of sentences e.g. Ta an crann maisithe go hálainn./Nollag Shona duit! This work is licensed under a Creative Co
$6.00
6 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (4.61 MB)

Téarmaíocht Ghramadaí na Gaeilge // Irish Grammar Terminology
Bíonn sé deacair gramadach na Gaeilge a mhúineadh uaireanta nuair nach dtuigeann na daltaí an téarmaíocht a bhaineann leis. Seo seit álainn póstaeir le crochadh sa seomra ranga ionas nach ndéanann siad dearmaid céard atá ar siúl. Cabhríonn siad go mór leo le linn an cheachta ghramadaí. Tá siad seo o
$3.50
10 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (1.69 MB)

Prepositional Pronouns (Gaeilge) in Irish Full Pack
This resource pack contains display charts in Irish (Gaeilge) for use in teaching Irish. It contains the following: -title heading -Prepositional pronouns on big page: ag, ar, le, as, do, ó, roimh, de -each preposition in me/you/him/her/us/you(plural)/they with prompt and without prompt -page with e
$5.00
4 Ratings
3.9

Digital Download

PDF (575.06 KB)

Ceisteanna Comónta as Gaeilge & freagraí // Common Questions in Irish & answers
An mbíonn sé deacair na daltaí a cheartú gach cúig nóiméad nuair a dhéanann siad botúin leis na ceisteanna agus na freagraí comónta seo? Croch na póstaeir daite, éifeachtacha seo chun meabhrú a thabhairt dóibh cén bealach (dearfach nó dúilteach) iad a chur nó a fhreagairt. Do you find it difficult
$2.00
10 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (2.08 MB)

Gaeilge - Briathra Neamhrialta (Aimsir Chaite)
Gaeilge - Foclóir - Na Briathra Neamhrialta.Postaeir agus luascartaí mar gheall ar na briathra neamhrialta san aimsir chaite.Irish posters for the classroom and flashcards for the children of the irregular verbs in the past tense.
$3.50
4 Ratings
3.4

Digital Download

ZIP (14.1 MB)

Ag úsáid Réamhfhocail na Gaeilge // Using Prepositions in Irish
Seo póstaeir as Gaeilge a chuidíonn leis na páistí cén chaoi na réamhfhocail a úsáid i gceart - caitheann séimhiú nó urú a úsáid leo. Is fiú iad seo a chrochadh i ngach seomra ranga Gaelscoile agus cinnte i seomra Rang 4/5/6 in aon scoil eile ar bith. This is a set of posters in Irish which help c
$3.50
12 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (2.18 MB)

Gaeilge - Positional Language Flashcard pack (Christmas themed)
Irish resources at last!! :) This gingerbread man themed pack contains everything you will need to teach these positional language phrases in Irish: Ar an Faoin Os comhair Taobh thiar In aice leis There are large flashcards for creating a classroom display as well as for introducing vocabulary and
$4.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (1.98 MB)

Stáisiúin Mhata - Luach Suíomh (as Gaeilge) // Stations - Place Value (in Irish)
6 Stáisiúin éagsúla a chruthaíonn deiseanna cleachtadh ar luach suíomh. Réidh le priontáil agus le déanamh. Plean múinteoireachta san áireamh. Stáisiún #1 : Cárta Fillte Stáisiún #2 : Cluiche Cártaí Stáisiún #3 : Mataí Luach Suíomh Stáisiún #4 : Cluiche Ríomhaire Stáisiún #5 : Focail Noda - Gearrad
$3.00
8 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (1.23 MB)

Taispeántas Gaeilge
Póstaeirí & luascártaí don chúinne na Gaeilge. Dathanna, na huimhreacha pearsanta & laethanta na seachtaine. Rogha dathanna do na huimhreacha pearsanta. Posters & flashcards for your Irish Display. Colours, personal numbers & days of the week. The Personal Numbers come in a variety
$4.50
3 Ratings
4.0

Digital Download

ZIP (28.39 MB)

Seanfhocal na Seachtaine (as Gaeilge) // Proverb of the Week (in Irish)
Seo 38 seanfhocail déanta amach ar phóstaeir deasa daite agus íomhá le dul le gach aon ceann. Tá dóthain ann go mbeadh ceann i gcomhair gach seachtain don bhliain acadúil uilig. Is féidir iad seo a chrochadh i bhfráma deas nó iad a chur díreach ar an mballa. Bíonn siad iontach cabhrach do na páistí,
$4.00
11 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (3.88 MB)

Mo pheata Bunting (Gaeilge) My Pet Bunting
This file contains a range of different coloured and black/white bunting based on the topic of Mo Pheata (My Pet) which can tie in with Mé Féin or Sa Bhaile themes for the Irish Curriculum. Each one has an information sheet (Name, type of pet etc.) and the other side is for a picture of the pet. I
$1.00
1 Rating
4.0

Digital Download

PDF (784.29 KB)

Turgnaimh Eolaíochta (as Gaeilge) //Science Experiments (in Irish)
Seo 20 turgnamh eolaíochta, dhá cheann in aghaidh na míosa scoile. Tá siad briste síos de réir snáithe an churaclam agus tá teimpléad ann gur féidir leis na páistí a úsáid chun tuairisciú a dhéanamh ar na turgnaimh éagsúla. Chomh maith le sin, tá siad roghnaithe toisc simplíocht. Níl aon ceann acu c
$5.50
6 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (3.01 MB)

Bunting Mé Féin (Gaeilge)  Colour & Black/White
This resource contains 12 bunting (differentiated) based on the theme of Mé Féin. It is a nice activity to create and display as a whole class activity at the start of the year. There is a space on each bunting for the child to draw their portrait. They could also design teh back of the bunting with
$1.00
18 Ratings
3.9

Digital Download

PDF (707.51 KB)

Gaeilge Ar Scoil Resource Pack (Irish 'At School resource Pack)
This is an Irish display pack containing a large amount of vocabulary for the curriculum theme of 'Ar Scoil' The pack contains -Ar Scoil heading -20 vocabulary flashcards with picture prompts e.g. clár bán, bosca bruscair, seilf, clár ama, cruinneog, siosúr, leabhar -21 pages of sentences (u
$6.00
11 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (4.53 MB)

Stáisiúin Liteartha as Gaeilge - Rang 5/6 // Literacy Stations in Irish - 5/6
Seo plean, treoracha agus acmhainní do seit stáisiúin liteartha go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Tá sé stáisiúin san áireamh, 5 ceann bainteach le Labhairt, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht, Gramadach agus Stór Focal. An 6ú ceann ná cluiche boird. Tá an stáisiúin ar Stór Focal bunaithe ar na focail
$3.00
7 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (2.08 MB)

Lipéid Ranga as Gaeilge // Classroom Labels
15 lipéid as Gaeilge don seomra ranga // 15 classroom labels in Irish. Bealach iontach an Ghaeilge neamhfhiormiúil a chur chun cinn sa seomra ranga // An excellent way to promote informal Irish in the classroom. criáin (crayons), pinn luaidhe (pencils), pinn (pens), gliú (glue), siosúir (scissors),
$2.00
3 Ratings
4.0

Digital Download

PDF (910.56 KB)

showing 1-24 of 588 results

Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up