משחק "עץ תפוחים" בשפה רב תכליתי

737 Downloads
משחק "עץ תפוחים" בשפה רב תכליתי
משחק "עץ תפוחים" בשפה רב תכליתי
Subjects
Grade Levels
Resource Types
Product Rating
4.0
File Type
Word Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
0.13 MB   |   2 pages

PRODUCT DESCRIPTION

משחק ללימוד:
אותיות הא-ב
תרגול התאמת אות לאות
מצלילים למילים
כתיבת מילים
סדר הא-ב
Total Pages
2
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
1 rating
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
FREE
Digital Download
User Rating: 4.0/4.0
 (867 Followers)
FREE
Digital Download
משחק "עץ תפוחים" בשפה רב תכליתי
משחק "עץ תפוחים" בשפה רב תכליתי