מדידת נפח מוצק, נפח נוזל ונפח מוצק לא הנדסי

3 Downloads
מדידת נפח מוצק, נפח נוזל ונפח מוצק לא הנדסי
מדידת נפח מוצק, נפח נוזל ונפח מוצק לא הנדסי
מדידת נפח מוצק, נפח נוזל ונפח מוצק לא הנדסי
מדידת נפח מוצק, נפח נוזל ונפח מוצק לא הנדסי
Grade Levels
7th
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
0.76 MB   |   6 pages

PRODUCT DESCRIPTION

סדרת תרגולים ואיורים שנועדו להקל על הוראת הנושא מדידת נפח של מוצק , נפח נוזל ונפח מוצק לא הנדסי.
להסבר נוסף על איך ניתן להשתמש בדפים אלו במסגרת השיעור ניתן לפנות לבלוג עיניים בגב
Total Pages
6
Answer Key
Not Included
Teaching Duration
3 hours

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
FREE
Digital Download
User Rating: Not yet rated
 (0 Followers)
FREE
Digital Download
מדידת נפח מוצק, נפח נוזל ונפח מוצק לא הנדסי
מדידת נפח מוצק, נפח נוזל ונפח מוצק לא הנדסי
מדידת נפח מוצק, נפח נוזל ונפח מוצק לא הנדסי
מדידת נפח מוצק, נפח נוזל ונפח מוצק לא הנדסי