Γλωσσικό Υλικό: Ναι ή Όχι

179 Downloads
Γλωσσικό Υλικό: Ναι ή Όχι
Γλωσσικό Υλικό: Ναι ή Όχι
Γλωσσικό Υλικό: Ναι ή Όχι
Γλωσσικό Υλικό: Ναι ή Όχι
Grade Levels
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
4.05 MB   |   21 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Με την εφαρμογή (κι επέκταση αν θέλετε) αυτής της δραστηριότητας, εκτός από την μάθηση του Ναι και του Όχι και τη διάκριση αυτών, θα ενισχύσετε:

την ακουστική επεξεργασία
την κατανόηση του λόγου
το λεξιλόγιο
την εξαγωγή συμπερασμάτων
την προφορική έκφραση (πχ. "Είναι μάγειρας;", "Όχι", "Τι δουλειά κάνει;", "Είναι αστυνομικός")
την μορφοσύνταξη (βλ. προηγούμενο παράδειγμα)
τις δεξιότητες επικοινωνίας
τη μη λεκτική επικοινωνία
την κατονομασία
την κρίση
Κατεβάστε το αρχείο και τυπώστε το. Μπορείτε να κάνετε επιλογή σελίδων για εκτύπωση για να αποφύγετε το τύπωμα του εξωφύλλου. Στις δύο πρώτες σελίδες θα βρείτε εικόνες/ σύμβολα/ λέξεις για την κατάφαση και την άρνηση, μπορείτε να επιλέξετε το καλύτερο και πιο κατανοητό για το δικό σας παιδί ή μαθητή. Από την τέταρτη σελίδα κι έπειτα θα βρείτε ομαδοποιημένα οπτικά ερεθίσματα και ερωτήσεις με κενό το πλαίσιο της απάντησης όπου βάζετε το καρτελάκι του Ναι ή του Όχι. Μπορείτε να κόψετε τα ερεθίσματα ή να τα χρησιμοποιήσετε αυτούσια.
Total Pages
21
Answer Key
N/A
Teaching Duration
30 Minutes

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
FREE
Digital Download
User Rating: 3.9/4.0
 (125 Followers)
FREE
Digital Download
Γλωσσικό Υλικό: Ναι ή Όχι
Γλωσσικό Υλικό: Ναι ή Όχι
Γλωσσικό Υλικό: Ναι ή Όχι
Γλωσσικό Υλικό: Ναι ή Όχι