Ασκήσεις για τον ήχο |σ| στο σπίτι

99 Downloads
Ασκήσεις για τον ήχο |σ| στο σπίτι
Ασκήσεις για τον ήχο |σ| στο σπίτι
Ασκήσεις για τον ήχο |σ| στο σπίτι
Grade Levels
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
1.08 MB   |   8 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Οι παρακάτω ασκήσεις έχουν στόχο να ενισχύσουν την τοποθέτηση του ήχου |s| σε συλλαβές και λέξεις σε αρχική θέση. Δεν μπορούν από μόνες τους να διορθώσουν το |s| καθώς αποτελούν ένα εργαλείο ενίσχυσης ενός σωστά πλέον εκφερόμενου ήχου |s| μέσα σε ένα δομημένο πρόγραμμα θεραπείας.
Total Pages
8
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
FREE
Digital Download
User Rating: 3.9/4.0
 (139 Followers)
FREE
Digital Download
Ασκήσεις για τον ήχο |σ| στο σπίτι
Ασκήσεις για τον ήχο |σ| στο σπίτι
Ασκήσεις για τον ήχο |σ| στο σπίτι
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up