Επιτραπέζιο παιχνίδι "Για μια Βουτιά στα Φθινοπωρινά Φύλλα"

66 Downloads
Επιτραπέζιο παιχνίδι "Για μια Βουτιά στα Φθινοπωρινά Φύλλα"
Επιτραπέζιο παιχνίδι "Για μια Βουτιά στα Φθινοπωρινά Φύλλα"
Επιτραπέζιο παιχνίδι "Για μια Βουτιά στα Φθινοπωρινά Φύλλα"
Grade Levels
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
0.53 MB   |   3 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Αποτελείται από τη βάση του παιχνιδιού, έξι φιγούρες για πιόνια και κάρτες με σωρούς φύλλα και λακούβες βροχής. Οι φιγούρες-πιόνια μαζεύουν τα φύλλα και γεμίζουν το άδειο καλάθι.
Total Pages
3
Answer Key
N/A
Teaching Duration
30 Minutes

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
FREE
Digital Download
User Rating: 3.9/4.0
 (119 Followers)
FREE
Digital Download
Επιτραπέζιο παιχνίδι "Για μια Βουτιά στα Φθινοπωρινά Φύλλα"
Επιτραπέζιο παιχνίδι "Για μια Βουτιά στα Φθινοπωρινά Φύλλα"
Επιτραπέζιο παιχνίδι "Για μια Βουτιά στα Φθινοπωρινά Φύλλα"