Ντόμινο Ομοιοκαταληξίας

111 Downloads
Ντόμινο Ομοιοκαταληξίας
Ντόμινο Ομοιοκαταληξίας
Grade Levels
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
0.03 MB   |   7 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Εδώ θα βρείτε ένα ντόμινο με δισύλλαβες λέξεις που ομοιοκαταληκτούν ανά δύο ή περισσότερες. Άλλοι συνδιασμοί είναι εύκολοι αφού οι λέξεις διαφέρουν κατά έναν μόνο ήχο και κάποιοι απαιτούν λίγο περισσότερη προσοχή γιατί στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν υπάρχει γραφω-φωνημική αντιστοιχία εξαιτίας της ορθογραφίας, έτσι οι παίκτες πρέπει να επικεντρώσουν σε αυτό που ακούν και όχι σε αυτό που διαβάζουν.
Total Pages
7
Answer Key
N/A
Teaching Duration
30 Minutes

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
FREE
Digital Download
User Rating: 3.9/4.0
 (139 Followers)
FREE
Digital Download
Ντόμινο Ομοιοκαταληξίας
Ντόμινο Ομοιοκαταληξίας
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up