Μια φορά και Δυο Καιρούς

219 Downloads
Μια φορά και Δυο Καιρούς
Μια φορά και Δυο Καιρούς
Grade Levels
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
0.65 MB   |   4 pages

PRODUCT DESCRIPTION

12 προτάσεις φτιαγμένες από ιστορίες μπερδεμένες μεταξύ τους για να διαβάσετε στο παιδί και να συζητήστε μαζί του σχετικά με αυτό: υπάρχει λάθος; ποιες ιστορίες μπλέκονται; μπορεί να αφηγηθεί μία από αυτές; μπορεί να φτιάξει μία δική του ιστορία με βάση αυτό που άκουσε; μπορεί να το ζωγραφίσει;
Θα ενισχύσετε
την έναρξη της συζήτησης και την πρόκληση του ενδιαφέροντος του παιδιού
την πραγματολογία
τη σύνταξη
τη σημασιολογία
την προσοχή
τη μνήμη
την αφήγηση
την εξαγωγή συμπερασμάτων
τη σειροθέτηση γεγονότων
την επίλυση προβλημάτων
και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ως ερεθίσματα για αυτοματοποίηση της άρθρωσης ή της ροής της ομιλίας
Total Pages
4
Answer Key
N/A
Teaching Duration
30 Minutes

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
FREE
Digital Download
User Rating: 3.9/4.0
 (124 Followers)
FREE
Digital Download
Μια φορά και Δυο Καιρούς
Μια φορά και Δυο Καιρούς