Ντόμινο προπαίδειας

93 Downloads
Ντόμινο προπαίδειας
Ντόμινο προπαίδειας
Ντόμινο προπαίδειας
Ντόμινο προπαίδειας
Grade Levels
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
0.48 MB   |   4 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Το ντόμινο προπαίδειας δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα παιδιά να επαναλάβουν γινόμενα τα οποία μπορεί να τα δυσκολεύουν. Το υλικό περιέχει 2 παιχνίδια ντόμινο καθώς κάθε διαφάνεια αποτελεί και ένα διαφορετικό παιχνίδι. Το χρωματιστό ντόμινο είναι για δυνατούς παίκτες.
Για περισσότερα ακολουθείστε το https://www.teacherspayteachers.com/Store/Anoixtestaxeis
Total Pages
4
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
FREE
Digital Download
User Rating: 4.0/4.0
 (197 Followers)
FREE
Digital Download
Ντόμινο προπαίδειας
Ντόμινο προπαίδειας
Ντόμινο προπαίδειας
Ντόμινο προπαίδειας