יומן מורה תשע"ז

301 Downloads
יומן מורה תשע"ז
Subjects
Grade Levels
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
Jpeg Image File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
0.06 MB   |   1 pages

PRODUCT DESCRIPTION

סוף סוף יצא לאור יומן מורה תשע"ז,
יומן המורה מכיל 250 דפים איכותיים ונוחים לשימוש
ומרכז את כל העשייה השנתית במקום אחד!
היומן יאפשר לכן להיות יעילות ומקצועיות עוד יותר מאי פעם.

ומה עוד?

Total Pages
1
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
FREE
Digital Download
User Rating: 4.0/4.0
 (885 Followers)
FREE
Digital Download
יומן מורה תשע"ז
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up