Σύγκριση ακέραιων αριθμών

Σύγκριση ακέραιων αριθμών
Σύγκριση ακέραιων αριθμών
Σύγκριση ακέραιων αριθμών
Σύγκριση ακέραιων αριθμών
Subjects
Grade Levels
1st, 2nd
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
0.79 MB   |   4 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Τετρασέλιδο φύλλο εργασίας για εξάσκηση στη σύγκριση αριθμών και εμπέδωση των μαθηματικών συμβόλων σύγκρισης. Κατάλληλο για την πρώτη και τη δευτέρα τάξη του Δημοτικού
Total Pages
4
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$2.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: Not yet rated
 (0 Followers)
$2.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Σύγκριση ακέραιων αριθμών
Σύγκριση ακέραιων αριθμών
Σύγκριση ακέραιων αριθμών
Σύγκριση ακέραιων αριθμών