Α' τάξη - Μια παράσταση στην πλατεία (φύλλα εργασίας)

Α' τάξη - Μια παράσταση στην πλατεία (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Μια παράσταση στην πλατεία (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Μια παράσταση στην πλατεία (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Μια παράσταση στην πλατεία (φύλλα εργασίας)
Grade Levels
1st
Resource Types
Product Rating
4.0
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
4.74 MB   |   10 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Το πακέτο περιλαμβάνει φύλλα εργασία για τη συμπλήρωση της διδασκαλίας των γραμμάτων που η επεξεργασία τους γίνεται στην ενότητα «Μια παράσταση στην πλατεία» του βιβλίου της Γλώσσας.
Προσπάθησα να δημιουργήσω αυτά τα φύλλα εργασίας με τέτοιον τρόπο ώστε να ενισχύεται η φωνολογική και φωνημική επίγνωση και να υποστηρίζονται παράλληλα οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Για τον λόγο αυτό, φρόντισα αρχικά οι δραστηριότητες να είναι μικρές σε έκταση και να μην επεκτείνονται και σε δεύτερη σελίδα. Επίσης, στην πρώτη εργασία εξασκούνται στη γραφή σε διπλοχάρακη σειρά, ώστε να υποδεικνύεται το μέγεθος τόσο των μεγάλων, όσο και των μικρών γραμμάτων καθώς και των γραμμάτων που εξέχουν κάτω από τη γραμμή. Στο δεύτερο μέρος της άσκηση αυτής οι μαθητές πρέπει να ξεχωρίζουν το γράμμα ανάμεσα σε άλλα γράμματα ή σύμβολα που μοιάζουν αλλά δεν είναι το γράμμα αυτό, καθώς και σε διαφορετικούς τρόπους γραφής του. Τέλος, οι ασκήσεις 3,4,5,6 απαιτούν την γραφή της πρώτης συλλαβής(φωνής) της κάθε λέξης έτσι ώστε να γίνει η διάκριση συλλαβής-γράμματος.
Τα συγκεκριμένα φύλλα εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από μεγαλύτερους μαθητές που χρειάζονται ενισχυτική διδασκαλία σε αυτό το επίπεδο.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται τα εξής φύλλα εργασίας:
Θθ – Θέατρο σκιών.
Μμ – Μύτη σαν σαλάμι.
Ηη – Μήλα και καμήλα.
Γγ – Γάτα και παπαγάλος.
Λλ – Λεμόνι με φτερά.
Χχ - Χάσαμε τη γάτα.
Ζζ – Ένα ζιζάνιο στη ζύμη.
Υη – Ένα ζιζάνιο στη ζύμη.
Total Pages
10
Answer Key
Not Included
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
2 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$1.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (60 Followers)
$1.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Α' τάξη - Μια παράσταση στην πλατεία (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Μια παράσταση στην πλατεία (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Μια παράσταση στην πλατεία (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Μια παράσταση στην πλατεία (φύλλα εργασίας)
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up