Α' τάξη - Λέξεις ολικής εκμάθησης (φύλλα εργασίας)

Α' τάξη - Λέξεις ολικής εκμάθησης (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Λέξεις ολικής εκμάθησης (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Λέξεις ολικής εκμάθησης (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Λέξεις ολικής εκμάθησης (φύλλα εργασίας)
Grade Levels
1st
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
1.2 MB   |   7 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Το πακέτο περιλαμβάνει φύλλα εργασία για τη διδασκαλία των λέξεων ολικής εκμάθησης που υπάρχουν στο κεφάλαιο «Η παρέα» του βιβλίου της γλώσσας.
Προσπάθησα να συμπεριλάβω δραστηριότητες όπου θα παρακινήσουν τα παιδιά να ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις του για να επεξεργαστούν τις λέξεις. Αυτό θα βοηθήσει και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να μάθουν και να θυμούνται τις λέξεις αυτές. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά όχι μόνο θα γράψουν, θα διαβάσουν και θα χρησιμοποιήσουν τις λέξεις αλλά θα τις κόψουν, θα τις συναρμολογήσουν και θα τις χρωματίσουν!
Τα φύλλα εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ενισχυτική διδασκαλία.

Το πακέτο περιλαμβάνει τα εξής φύλλα εργασίας:

1. Έχει – Ένα χελιδόνι.
2. Και – Ο κύριος με το καπέλο.
3. Όχι – Όλοι στον κήπο.
4. Είναι – Νυχτώνει.
5. Επανάληψη.

Total Pages
7
Answer Key
Not Included
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$1.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (31 Followers)
$1.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Α' τάξη - Λέξεις ολικής εκμάθησης (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Λέξεις ολικής εκμάθησης (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Λέξεις ολικής εκμάθησης (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Λέξεις ολικής εκμάθησης (φύλλα εργασίας)