Α' τάξη - Σκανταλιές (φύλλα εργασίας)

Α' τάξη - Σκανταλιές (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Σκανταλιές (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Σκανταλιές (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Σκανταλιές (φύλλα εργασίας)
Subjects
Grade Levels
1st
Resource Types
Product Rating
4.0
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
1.16 MB   |   7 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Φύλλα εργασία για τη συμπλήρωση της διδασκαλίας των δίγραφων που περιλαμβάνονται στην ενότητα «Σκανταλίες» του βιβλίου της Γλώσσας.

Το πακέτο περιλαμβάνει τα εξής φύλλα εργασίας:

Ει – Το καπέλο περπατάει.
Αι – Ένας καινούριος μαθητής.
Οι – Όλοι στο οικόπεδο.
Μπ – Μπλε όνειρα.
Ντ – Με πινέλα και φαντασία.
Total Pages
7
Answer Key
Not Included
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

4.0
Overall Quality:
4.0
Accuracy:
4.0
Practicality:
4.0
Thoroughness:
4.0
Creativity:
4.0
Clarity:
4.0
Total:
1 rating
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$1.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (60 Followers)
$1.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Α' τάξη - Σκανταλιές (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Σκανταλιές (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Σκανταλιές (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Σκανταλιές (φύλλα εργασίας)
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up