Α' τάξη - Το χαμένο κλειδί (φύλλα εργασίας)

Α' τάξη - Το χαμένο κλειδί (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Το χαμένο κλειδί (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Το χαμένο κλειδί (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Το χαμένο κλειδί (φύλλα εργασίας)
Grade Levels
1st
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
1.75 MB   |   7 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Το πακέτο περιλαμβάνει φύλλα εργασία για τη συμπλήρωση της διδασκαλίας των γραμμάτων που η επεξεργασία τους γίνεται στην ενότητα «Το χαμένο κλειδί» του βιβλίου της Γλώσσας.
Προσπάθησα να δημιουργήσω αυτά τα φύλλα εργασίας με τέτοιον τρόπο ώστε να ενισχύεται η φωνολογική και φωνημική επίγνωση και να υποστηρίζονται παράλληλα οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Για τον λόγο αυτό, φρόντισα αρχικά οι δραστηριότητες να είναι μικρές σε έκταση και να μην επεκτείνονται σε δεύτερη σελίδα. Επίσης, στην πρώτη εργασία πρέπει να ξεχωρίζουν το δίγραφο ανάμεσα σε άλλα ψευδο-δίγραφα που μοιάζουν αλλά δεν είναι το γ, καθώς και μέσα σε λέξεις. Στη 2η άσκηση θα πρέπει να εντοπίσουν όλες τις λέξεις τόυ κειμένου που περιέχουν το δίγραμμο να τις γράψουν και να τις διαβάσουν. Επίσης στην 3η άσκηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το δίγραφο είτε συμπληρώνοντάς το σε λέξεις είτε γράφοντας μόνα τους λέξεις που το περιέχουν.
Σε αυτό το κεφάλαιο τα φύλλα εργασίας περιέχουν και μια άσκηση που θα υποβοηθήσει τον γραπτό τους λόγο. Στην τελευταία άσκηση θα πρέπει να απαντήσουν στις δύο ερώτησει φτιαχνοντες μικρές προτασούλες. Επέλεξα την διπλοχάρακη γραμμή έτσι ώστε να τα βοηθήσει στη χρήση πεζών-κεφαλαίων μέσα στην πρόταση και να γίνεται σαφής η διάκριση.
Τα συγκεκριμένα φύλλα εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από μεγαλύτερους μαθητές που χρειάζονται ενισχυτική διδασκαλία σε αυτό το επίπεδο, με την χρήση όμως και του βιβλίου.

Το πακέτο περιλαμβάνει τα εξής φύλλα εργασίας:
Τσ – Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος.
Τζ – Κοντά στο τζάκι.
Γκ γγ – Μην αγγίζετε! Έχει αγκάθια.
Ευ – Η ευχή.
Αυ – Ο θείος Παύλος.
Total Pages
7
Answer Key
Not Included
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$1.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (32 Followers)
$1.00
Digital Download
ADD ONE TO CART
Α' τάξη - Το χαμένο κλειδί (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Το χαμένο κλειδί (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Το χαμένο κλειδί (φύλλα εργασίας)
Α' τάξη - Το χαμένο κλειδί (φύλλα εργασίας)