Α' τάξη - Πάτημα στη δεκάδα

Α' τάξη - Πάτημα στη δεκάδα
Α' τάξη - Πάτημα στη δεκάδα
Α' τάξη - Πάτημα στη δεκάδα
Α' τάξη - Πάτημα στη δεκάδα
Grade Levels
1st
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
11.36 MB

PRODUCT DESCRIPTION

Πακέτο με φύλλα εργασίας για τη διδασκαλία των προσθέσεων και των αφαιρέσεων διψήφιου με μονοψήφιου μέχρι το 20 (πάτημα στη δεκάδα) που διδάσκονται στα κεφάλαια 42, 46 και 47 των Μαθηματικών της Α’ τάξης.
Προσπάθησα τα φύλλα εργασία να χωρίζουν νοητά τα μαθήματα αυτά σε υποενότητες που θα βοηθήσουν τα παιδιά να κατακτήσουν το πάτημα στη δεκάδα κάνοντας κάθε φορά ένα μικρό βήμα από την ήδη υπάρχουσα γνώση τους.
Τα φύλλα εργασίας φέρουν τη σήμανση Α,Β,Γ που υποδηλώνει το επίπεδο δυσκολίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιλεκτικά ανάλογα με το επίπεδο της τάξης ή και του κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να οργανωθεί όλη η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών.
Τα φύλλα εργασίας μπορούν να αξιοποιηθούν και στην ενισχυτική διδασκαλία.

Το πακέτο περιλαμβάνει τα εξής φύλλα εργασίας:

- 3 φύλλα (Α-Β-Γ): Φτιάχνω το 10 και προσθέτω (προσθέσεις με 3 προσθετέους)
- 6 φύλλα (2Α-2Β-Γ-Δ): Από το 9 πατάω στο 10 και προσθέτω (προσθέσεις της μορφής 9+ν)
- 6 φύλλα (2Α-2Β-Γ-Δ): Πατάω στο 10 και προσθέτω (προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας)
- 4 φύλλα (Α-2Β-Γ): Κρατάω το 10 και προσθέτω (προσθέσεις διψήφιου με μονοψήφιο μέχρι το 20)
- 5 φύλλα (2Α-Β-Γ-Δ) Κρατάω το 10 και αφαιρώ (αφαιρέσεις διψήφιου με μονοψήφιο μέχρι το 20)
- Καρτέλα για πρακτική εξάσκηση των πράξεων με υπερβαση της δεκάδας και για προσθέσεις διψήφιου με μονοψήφιο μέχρι το 20
- Καρτέλα για την πρακτική εξάσκηση της αφαίρεσης διψήφιου με μονοψήφιο μέχρι το 20
- 22 σελίδες με καρτέλες που περιλαμβάνουν όλες τις πιθανές πράξεις μέχρι την 20άδα.
Total Pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$3.00
Digital Download
List Price: $5.50
You Save: $2.50
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (58 Followers)
$3.00
Digital Download
List Price: $5.50
You Save: $2.50
ADD ONE TO CART
Α' τάξη - Πάτημα στη δεκάδα
Α' τάξη - Πάτημα στη δεκάδα
Α' τάξη - Πάτημα στη δεκάδα
Α' τάξη - Πάτημα στη δεκάδα
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up