Ά τάξη - Μονάδες δεκάδες

Ά τάξη - Μονάδες δεκάδες
Ά τάξη - Μονάδες δεκάδες
Ά τάξη - Μονάδες δεκάδες
Ά τάξη - Μονάδες δεκάδες
Grade Levels
1st
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
4.91 MB   |   29 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Πακέτο με φύλλα εργασίας για τη διδασκαλία των κεφαλαίων «Μονάδες και δεκάδες» Ι και ΙΙ που διδάσκονται στα κεφάλαια 33, 34 και 39 του βιβλίου των μαθηματικών της Α’ τάξης.
Προσπάθησα να δημιουργήσω ένα πακέτο με διάφορα φύλλα εργασίας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τις δραστηριότητες του βιβλίου ή να βοηθήσουν στην αφόρμηση. Παράλληλα φρόντισα ώστε να είναι σύντομα, περιεκτικά και λειτουργικά, να απαιτούν την αυτενέργεια του κάθε μαθητή και παράλληλα να έχουν παιγνιώδη μορφή έτσι ώστε να υποστηρίξουν και τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

1. 4 φύλλα εργασίας για το κεφάλαιο 33
2. 3 φύλλα με την σήμανση 1,2,3 που μαζί με τις κάρτες που παραθέτονται στο τέλος του πακέτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρακτική (πραξιακή) αναπαράσταση της γνώσης. Τα φύλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ατομικά, σαν φύλλα εργασίας είτε να πλαστικοποιηθούν σαν κάρτες γράφοντας επάνω με μαρκαδόρο λευκοπίνακα και να δοθούν ομαδικά.
3. 8 φύλλα εργασίας που βοηθούν στην εικονιστική και συμβολική αναπαράσταση της γνώσης για το κεφάλαιο 34
4. 3 φύλλα εργασίας για τον υπολογισμό δεκάδω-μονάδων σε διψήφιους αριθμούς
5. 3 φύλλα εργασίας με ευρω για το κεφάλαιο 39
6. 7 φύλλα με κάρτες που μπορούν να αποτελέσουν εκπαιδευτικό υλικό είτε για το συγκεκριμένο κεφάλαιο είτε για όποια δραστηριότητα νομίζουμε ότι μπορούν να μας φανούν χρήσιμα.

http://istories-taksis.blogspot.gr/2016/08/monades-dekades.html
Total Pages
29
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$2.00
Digital Download
List Price: $2.50
You Save: $0.50
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (60 Followers)
$2.00
Digital Download
List Price: $2.50
You Save: $0.50
ADD ONE TO CART
Ά τάξη - Μονάδες δεκάδες
Ά τάξη - Μονάδες δεκάδες
Ά τάξη - Μονάδες δεκάδες
Ά τάξη - Μονάδες δεκάδες
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up