Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό (Α' τάξη)

Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό (Α' τάξη)
Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό (Α' τάξη)
Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό (Α' τάξη)
Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό (Α' τάξη)
Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό (Α' τάξη)
Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό (Α' τάξη)
Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό (Α' τάξη)
Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό (Α' τάξη)
Grade Levels
Product Rating
4.0
1 Rating
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

1 MB|16 pages
Share
Product Description
Πακέτο με φύλλα εργασίας για τα κεφάλαια 53 και 59, «Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό» και «Πολλαπλασιασμός και διαίρεση» του βιβλίου των Μαθηματικών της ‘Α τάξης.
Προσπάθησα τα φύλλα εργασίας να είναι σύντομα, περιεκτικά και να βοηθούν στη στοιχειώδη απόκτηση του πολλαπλασιασμού σαν επαναλαμβανόμενη πρόσθεση. Επίσης βοηθούν στην άσκηση απαρίθμησης ανά 2, ανά 5, ανά 10 όπως επίσης ανά 3 και ανά 4 που αποτελούν τα πολλαπλάσια των αριθμών αυτών και είναι η βάση για την απόκτηση του πολλαπλασιασμού.
Τα φύλλα εργασίας έχουν τη σήμανση Α, Β και Γ που υποδηλώνει τον βαθμό δυσκολία έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιλεκτικά ανάλογα με το επίπεδο της τάξης ή κάθε μαθητή ατομικά.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

- 1 φύλλο εργασίας που εξασκεί στη διάκριση σειρά και στήλης.
- 2 φύλλα εργασίας που οι μαθητές θα πρέπει να χρωματίσουν μπαλάκια σε σειρές σύμφωνα με την επαναλαμβανόμενη πρόσθεση που δίνεται
- 2 φύλλα εργασία όπου οι μαθητές θα πρέπει να σχηματίσουν μπαλάκια σε σειρές τόσες φορές όσες αναφέρονται
- 2 φύλλα εργασία όπου θα πρέπει να υπολογίσουν αριθμό των αντικειμένων με επαναλαμβανόμενη πρόσθεση και με «φορές» και να γράψουν το αποτέλεσμα.
- 1 κάρτα για πρακτική εξάσκηση με μπισκοτάκια!
- 7 φύλλα εργασίας για την άσκηση μέτρησης ανά 2, ανά 5, ανά 10, ανά 3 και ανά 4.
Total Pages
16 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource
Loading...
$1.20
Digital Download
List Price:
$1.50
You Save:
$0.30
More products from From Kseni's class
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up