Ας παίξουμε Ζαρο...συλλαβές.

28 Downloads
Ας παίξουμε Ζαρο...συλλαβές.
Ας παίξουμε Ζαρο...συλλαβές.
Ας παίξουμε Ζαρο...συλλαβές.
Ας παίξουμε Ζαρο...συλλαβές.
Subjects
Grade Levels
1st
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
16.29 MB

PRODUCT DESCRIPTION

Ένα παιχνίδι με στόχο την κατανόηση των φωνημάτων και την σύνδεσης τους για τη δημιουργία συλλαβών. Περιλαμβάνονται οδηγίες, δυο φύλλα εργασίας διαφορετικού επιπέδου σε έγχρωμα και ασπρόμαυρα.
Total Pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
FREE
Digital Download
User Rating: 4.0/4.0
 (31 Followers)
FREE
Digital Download
Ας παίξουμε Ζαρο...συλλαβές.
Ας παίξουμε Ζαρο...συλλαβές.
Ας παίξουμε Ζαρο...συλλαβές.
Ας παίξουμε Ζαρο...συλλαβές.
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up