טו בשבט – חג הנטיעות

9 Downloads
טו בשבט – חג הנטיעות
Subjects
Grade Levels
1st, 2nd
Common Core Standards
Product Rating
Not yet rated
File Type
Compressed Zip File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
How to unzip files.
3.59 MB   |   9 pages

PRODUCT DESCRIPTION

תוכן: מנהגי חג ט"ו בשבט: נטיעות, אכילת פירות ושמירה על הסביבה. כישורים: קריאת מילים הקשורות לחג ביחיד וברבים, קריאת טקסט קצר . מיומנויות המאה ה-21: חשיבה "ירוקה" - שמירת הצומח.
Total Pages
9
Answer Key
Included
Teaching Duration
30 Minutes

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
FREE
Digital Download
User Rating: Not yet rated
 (0 Followers)
FREE
Digital Download
טו בשבט – חג הנטיעות
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up