Β' τάξη - Στον κόσμο των κόμικ

Β' τάξη - Στον κόσμο των κόμικ
Β' τάξη - Στον κόσμο των κόμικ
Β' τάξη - Στον κόσμο των κόμικ
Β' τάξη - Στον κόσμο των κόμικ
Β' τάξη - Στον κόσμο των κόμικ
Β' τάξη - Στον κόσμο των κόμικ
Β' τάξη - Στον κόσμο των κόμικ
Β' τάξη - Στον κόσμο των κόμικ
Grade Levels
Product Rating
4.0
5 Ratings
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

3 MB|15 pages
Share
Product Description
Το συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνει φύλλα εργασίας βασισμένα στο 3ο κεφάλαιο γλώσσας της Β’ τάξης.
Προσπάθησα να είναι σύντομα. περιεκτικά, λειτουργικά, πολυαισθητηριακά και να βασίζονται στην βιωματική μάθηση. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός διαδραστικού τετραδίου. Βασικός μου στόχος ήταν να διευκολύνουν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες τη στιγμή που χρησιμοποιούνται στη γενική τάξη.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
- 1 φύλλο εργασία παραγωγής γραπτού λόγου βασισμένο την άσκηση του βιβλίου - αναδιήγηση
- 2 φύλλα εργασίας παραγωγής γραπτού λόγου - κόμιικ
- 2 φύλλα δημιουργίας διαδραστικού τετράδίου για επεξεργασία των φωνηέντων και δίψηφων φωνηνέντων
- 2 φύλλα δημιουργίας διαδραστικού τετραδίου για επεξεργασία των σύμφωνων και δίψηφων συμφώνων
- 1 φύλλο δημιουργίας διαδραστικού τετραδίου για επεξεργασία των τελικών συμφώνων
- 3 φύλλα εργασίας (δίψηφα φωνήεντα - δίψηφα σύμφωνα - τελικά σύμφωνα)
ένα φύλλο επανάληψης
Total Pages
15 pages
Answer Key
Not Included
Teaching Duration
N/A
Report this Resource
Loading...
$1.50
Digital Download
More products from From Kseni's class
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up