Β΄ τάξη - Τι βιβλιο είναι αυτό; - αρσενικά ουσιαστικά σε -ος

Β΄ τάξη - Τι βιβλιο είναι αυτό; - αρσενικά ουσιαστικά σε -ος
Β΄ τάξη - Τι βιβλιο είναι αυτό; - αρσενικά ουσιαστικά σε -ος
Β΄ τάξη - Τι βιβλιο είναι αυτό; - αρσενικά ουσιαστικά σε -ος
Β΄ τάξη - Τι βιβλιο είναι αυτό; - αρσενικά ουσιαστικά σε -ος
Β΄ τάξη - Τι βιβλιο είναι αυτό; - αρσενικά ουσιαστικά σε -ος
Β΄ τάξη - Τι βιβλιο είναι αυτό; - αρσενικά ουσιαστικά σε -ος
Β΄ τάξη - Τι βιβλιο είναι αυτό; - αρσενικά ουσιαστικά σε -ος
Β΄ τάξη - Τι βιβλιο είναι αυτό; - αρσενικά ουσιαστικά σε -ος
Subject
Grade Levels
Product Rating
4.0
2 Ratings
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

3 MB|16 pages
Share
Product Description
Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει φύλλα εργασίας και υλικό για τη διδασκαλία της κλίσης των αρσενικών ουσιαστικών σε -ος, σύμφωνα με το 11ο κεφάλαιο του βιβλίου γλώσσας της Β’ τάξης.
Το υλικό αποτελείται από δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τα παιδιά με εμπειρικό τρόπο να κατανοήσουν τις αλλαγές που γίνεται στο ουσιαστικό κατά την κλίση τους αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της κάθε πτώσης.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
- 1 σελίδα για το διαδραστικό τετράδιο.
- 3 σελίδες για το διαδραστικό τετράδιο με τις αλλαγές στην κλίση
- 1 φύλλο εργασίας επεξεργασίας της κλίσης
- 2 φύλλα εργασίας με ουσιαστικά για εξάσκηση
- 1 φύλλο εργασίας κενό για εξάσκηση σε οποιοδήποτε ουσιαστικό προτείνουμε εμείς
- 4 σελίδες με όλους τους τύπους κλίσης δύο ουσιαστικών για βιωματική δραστηριότητα, παιχνίδι ή εποπτικό υλικό.

Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ενισχυτική διδασκαλία.
Total Pages
16 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource
Loading...
$1.00
Digital Download
More products from From Kseni's class
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up