Β' τάξη - Που λες είδα... - αρσενικά ουσιαστικά σε -ας

Β' τάξη - Που λες είδα... - αρσενικά ουσιαστικά σε -ας
Β' τάξη - Που λες είδα... - αρσενικά ουσιαστικά σε -ας
Β' τάξη - Που λες είδα... - αρσενικά ουσιαστικά σε -ας
Β' τάξη - Που λες είδα... - αρσενικά ουσιαστικά σε -ας
Β' τάξη - Που λες είδα... - αρσενικά ουσιαστικά σε -ας
Β' τάξη - Που λες είδα... - αρσενικά ουσιαστικά σε -ας
Β' τάξη - Που λες είδα... - αρσενικά ουσιαστικά σε -ας
Β' τάξη - Που λες είδα... - αρσενικά ουσιαστικά σε -ας
Subject
Grade Levels
Product Rating
4.0
2 Ratings
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

2 MB|15 pages
Share
Product Description
Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει φύλλα εργασίας και υλικό για τη διδασκαλία της κλίσης των αρσενικών ουσιαστικών σε -ας, σύμφωνα με το 9ο κεφάλαιο του βιβλίου γλώσσας της Β’ τάξης.
Το υλικό περιλαμβάνει δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν, με εμπειιρικό τρόπο, τις αλλαγές που γίνεται στο ουσιαστικό κατά την κλίση τους αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της κάθε πτώσης.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
- 1 σελίδες που μπορεί να δημιουργηθεί ο τίτλος για το διαδραστικό τετράδιο.
- 2 σελίδες για το τετράδιο όπου φαίνεται αναλυτικά οι αλλαγές που συμβαίνουν στο ουσιαστικό και οι πτώσεις
- 1 φύλλο εργασίας επεξεργασίας της κλίσης των ουσιαστικών
- 2 φύλλα εργασίας με ουσιαστικά για εξάσκηση
- 1 φύλλο εργασίας κενό για εξάσκηση σε οποιοδήποτε ουσιαστικό προτείνουμε εμείς
- 1 φύλλο εργασία συμπλήρωσης του σωστού τύπου
- 3 σελίδα με όλους τους τύπους κλίσης δύο ουσιαστικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιωματική δραστηριότητα, σαν παιχνίδι ή σαν εποπτικό υλικό στην τάξη.

Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ενισχυτική διδασκαλία.
Total Pages
15 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource
Loading...
$1.50
Digital Download
More products from From Kseni's class
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up