Βιβλιαράκι για τα γράμματα του αλφάβητου

Teach to heaven
1.7k Followers
Grade Levels
PreK - 3rd
Resource Type
Formats Included
  • PDF
Pages
40 pages
$6.99
$6.99
Share this resource
Teach to heaven
1.7k Followers

Description

Αυτό το πακέτο διδακτικού – υποστηρικτικού υλικού περιλαμβάνει:

• 25 Φύλλα εργασίας με ασκήσεις πρώτης ανάγνωσης και γραφής, φωνολογικής ενημερότητας και διάκρισης, για κάθε γράμμα ξεχωριστά

• 11 επιπλέον φύλλα εργασίας με δραστηριότητες συνδυασμού των γραμμάτων

• 2 εξώφυλλα για το βιβλιαράκι, ένα για κορίτσι και ένα για αγόρι

Το υλικό αυτό αποσκοπεί στο να στηρίξει κάθε προσπάθεια που κάνετε, για να βοηθήσετε τα παιδιά να γνωρίσουν και να μάθουν τα γράμματα της κοινής νέας ελληνικής γλώσσας. Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο δημοτικό σχολείο όσο και στο νηπιαγωγείο, σε δραστηριότητες φωνολογικής ενημερότητας, πρώτης ανάγνωσης και πρώτης γραφής, εμπλουτισμού λεξιλογίου αλλά και εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Επίσης, το υλικό είναι κατάλληλο και για δραστηριότητες στήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, στα πλαίσια της ειδικής εκπαίδευσης και της λογοθεραπείας. Τέλος, το υλικό είναι κατάλληλο και για την προετοιμασία των παιδιών που θα πάνε, την επόμενη σχολική χρονιά, στην Α΄ τάξη δημοτικού, στο σπίτι.

Total Pages
40 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up