Προγραφικές Ασκήσεις (Βιβλιαράκι)

Created ByTeach to heaven
$4.99
Digital Download
Share this resource
More products from Teach to heaven
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
$4.99
Digital Download

Product Description

*Το υλικό αυτό αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα παιδιά να βελτιώσουν τις γραφοκινητικές τους δεξιότητες και τη λεπτή τους κινητικότητα.

*Το παιδί πρέπει να ακολουθήσει τις διακεκομμένες γραμμές, προκειμένου να σχηματίσει διάφορα μοτίβα, σχήματα, σχέδια και γράμματα. Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο δημοτικό σχολείο όσο και στο νηπιαγωγείο,

*Το υλικό είναι κατάλληλο και για δραστηριότητες στήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, στα πλαίσια της ειδικής εκπαίδευσης και της εργοθεραπείας. Επίσης, το υλικό είναι κατάλληλο και για την προετοιμασία στο σπίτι των παιδιών που θα πάνε, την επόμενη σχολική χρονιά, στην Α΄ τάξη δημοτικού.

Total Pages
49 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.
  • Ratings & Reviews
  • Q & A

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up