Β' τάξη - Τι βιβλίο ειναι αυτό;

Β' τάξη - Τι βιβλίο ειναι αυτό;
Β' τάξη - Τι βιβλίο ειναι αυτό;
Β' τάξη - Τι βιβλίο ειναι αυτό;
Β' τάξη - Τι βιβλίο ειναι αυτό;
Β' τάξη - Τι βιβλίο ειναι αυτό;
Β' τάξη - Τι βιβλίο ειναι αυτό;
Β' τάξη - Τι βιβλίο ειναι αυτό;
Β' τάξη - Τι βιβλίο ειναι αυτό;
File Type
PDF (2 MB|12 pages)
$0.80
Digital Download
List Price:
$1.00
You Save:
$0.20
You can add an interactive layer to this PDF and assign it to your students through Google Classroom. Learn more
Share this resource
More products from From Kseni's class
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
$0.80
Digital Download
List Price:
$1.00
You Save:
$0.20
Product Description
Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει φύλλα εργασίας και υλικό για τη διδασκαλία της 11ης ενότητας του βιβλίου γλώσσας της Β’ τάξης.
Το υλικό περιλαμβάνει φύλλα εργασίας σύντομα τα οποία θα βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν με βιωματικό τρόπο τη χρήση του λεξικού. Οι λέξεις που προτείνονται υπάρχουν στο σχολικό λεξικό των Α-Β-Γ τάξεων
Επίσης στο πακέτο εμπεριέχονται τα φύλλα εργασίας για την κλίση των ουσιαστικών σε –ος, από το αντίστοιχο πακέτο.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
1 φύλλο εργασίας για την αναζήτηση λήμματος
3 φύλλα εργασίας για την αναγνώριση λήμματος
1 φύλλο εργασίας για τα κύρια/κοινά ουσιαστικά
4 φύλλα εργασίας για την κλίση των ουσιαστικών (εμπεριέχονται και στο αντίστοιχο πακέτο μεμονωμένα)
1 φύλλο επανάληψης της ενότητας


Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ενισχυτική διδασκαλία.
Total Pages
12 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.
Loading...

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up