Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η

Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η
Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η
Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η
Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η
Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η
Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η
Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η
Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η
Grade Levels
Product Rating
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

2 MB|14 pages
Share
Product Description
Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει φύλλα εργασίας και υλικό για τη διδασκαλία της κλίσης των θηλυκών ουσιαστικών σε -η, σύμφωνα με το 13ο κεφάλαιο του βιβλίου γλώσσας της Β’ τάξης.
Το υλικό περιλαμβάνει δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν, με εμπειιρικό τρόπο, τις αλλαγές που γίνεται στο ουσιαστικό κατά την κλίση τους αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της κάθε πτώσης.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
- 1 σελίδα με τον τίτλο για το διαδραστικό τετράδιο.
- 3 σελίδες για το διαδραστικό τετράδιο με την κλίση
- 1 φύλλο εργασίας επεξεργασίας της κλίσης των ουσιαστικών
- 2 φύλλα εργασίας με ουσιαστικά για εξάσκηση
- 1 φύλλο εργασίας κενό για εξάσκηση σε οποιοδήποτε ουσιαστικό προτείνουμε εμείς
- 2 σελίδα με τους τύπους κλίσης ενός ουσιαστικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιωματική δραστηριότητα, για παιχνίδι ή για εποπτικό υλικό στην τάξη.
Total Pages
14 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource
Loading...
$1.00
Digital Download
More products from From Kseni's class
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up