Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η

Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η
Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η
Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η
Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η
Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η
Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η
Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η
Β' τάξη - Μες στο μουσείο - θηλυκά ουσιαστικά σε -η
File Type
PDF (2 MB|14 pages)
$0.80
Digital Download
List Price:
$1.00
You Save:
$0.20
You can add an interactive layer to this PDF and assign it to your students through Google Classroom. Learn more
Share this resource
More products from From Kseni's class
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
$0.80
Digital Download
List Price:
$1.00
You Save:
$0.20
Product Description
Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει φύλλα εργασίας και υλικό για τη διδασκαλία της κλίσης των θηλυκών ουσιαστικών σε -η, σύμφωνα με το 13ο κεφάλαιο του βιβλίου γλώσσας της Β’ τάξης.
Το υλικό περιλαμβάνει δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν, με εμπειιρικό τρόπο, τις αλλαγές που γίνεται στο ουσιαστικό κατά την κλίση τους αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της κάθε πτώσης.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
- 1 σελίδα με τον τίτλο για το διαδραστικό τετράδιο.
- 3 σελίδες για το διαδραστικό τετράδιο με την κλίση
- 1 φύλλο εργασίας επεξεργασίας της κλίσης των ουσιαστικών
- 2 φύλλα εργασίας με ουσιαστικά για εξάσκηση
- 1 φύλλο εργασίας κενό για εξάσκηση σε οποιοδήποτε ουσιαστικό προτείνουμε εμείς
- 2 σελίδα με τους τύπους κλίσης ενός ουσιαστικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιωματική δραστηριότητα, για παιχνίδι ή για εποπτικό υλικό στην τάξη.
Total Pages
14 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.
Loading...

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up