Αλλιώτικες Μικρές Αξιολογήσεις για το Γλωσσικό Μάθημα (Ελληνικά)

Teach to heaven
1.7k Followers
Grade Levels
3rd - 8th
Formats Included
  • PDF
Pages
45 pages
$9.99
$9.99
Share this resource
Teach to heaven
1.7k Followers

Description

Το παρόν διδακτικό υλικό αποσκοπεί στο να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε την γραπτή αξιολόγηση του μαθητή, στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, με διαφορετικό μάτι. Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί στο γλωσσικό μάθημα, τόσο στο Δημοτικό (μάθημα Ελληνικών) όσο και στο Γυμνάσιο (Νέα Ελληνική Γλώσσα / Λογοτεχνία).

Περιλαμβάνει:

· Εισαγωγικό κείμενο για τον/την εκπαιδευτικό, σχετικά με τη γενική αξιολόγηση του παιδιού στην τάξη.

· Κείμενο για τον/την εκπαιδευτικό, σχετικά με την αξιολόγηση του παιδιού στο γλωσσικό μάθημα. Το κείμενο αυτό περιλαμβάνει λίστες βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων που είναι καλό να διδάσκονται τα παιδιά, μεταξύ άλλων.

· Αξιολόγηση του παιδιού και …γραμματική!

· 6 διαφορετικές έγχρωμες αφίσες μεγέθους Α4, που αφορούν δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης γραπτών κειμένων.

· Lap book «Η τσέπη της κατανόησης»: κατασκευή η οποία μπορεί να κολληθεί στο τετράδιο των παιδιών, όπου φυλάγονται κάρτες αναφοράς, με στρατηγικές κατανόησης κείμενων.

· Παιχνίδι με κάρτες «Τράβηξε και πες», το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ως δραστηριότητα αξιολόγησης του προφορικού λόγου, μετά από τη διαπραγμάτευση ενός κειμένου.

· Διευκρινίσεις για τα χαρακτηριστικά των φύλλων αξιολόγησης, που περιλαμβάνονται στο πακέτο.

· Ατομικούς σελιδοδείκτες με στρατηγικές κατανόησης κειμένων.

· 26 διαφορετικά φύλλα εργασίας, τα οποία αποτελούν τις εν λόγω αλλιώτικες μικρές αξιολογήσεις.

Total Pages
45 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up