Αξιολόγηση Αναγνωστικής Ευχέρειας του παιδιού

Teach to heaven
1.7k Followers
Grade Levels
2nd - 7th, Homeschool
Resource Type
Formats Included
  • PDF
Pages
19 pages
$3.99
$3.99
Share this resource
Teach to heaven
1.7k Followers

Description

To παρόν διδακτικό υλικό αποσκοπεί στο να στηρίξει κάθε προσπάθεια που κάνετε, για να αξιολογήσετε τη δεξιότητα της ανάγνωσης – αποκωδικοποίησης των παιδιών, μετρώντας την αναγνωστική τους ευχέρεια. Τα αποτελέσματα τέτοιων αξιολογήσεων είναι εξαιρετικής σημασίας, διότι βοηθούν την/τον εκπαιδευτικό να εντοπίσει τυχόν δυσκολίες, να σχεδιάσει βελτιωτικές δράσεις και να επαναπροσδιορίσει αν χρειάζεται τη στοχοθεσία της/του.

Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο δημοτικό σχολείο όσο και στο γυμνάσιο. Επίσης, το υλικό είναι κατάλληλο και για δράσεις στήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, στα πλαίσια της ειδικής εκπαίδευσης και της λογοθεραπείας. Τέλος, το υλικό είναι κατάλληλο για την εξάσκηση των παιδιών, στο σπίτι.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

Αυτό το πακέτο διδακτικού – υποστηρικτικού υλικού περιλαμβάνει:

«Τι είναι η αναγνωστική ευχέρεια» (κείμενο για τον/την εκπαιδευτικό)

Οδηγίες ατομικής αξιολόγησης της αναγνωστικής ευχέρειας, για τον/την εκπαιδευτικό

Δελτίο «Αξιολόγηση Αναγνωστικής Ευχέρεια»

Φύλλο εργασίας για ετεροαξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας

Φύλλο εργασίας για αυτοαξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας

Έγχρωμη αφίσα για την ανάγνωση

Σελιδοδείκτες για αγόρι και για κορίτσι (έγχρωμοι – μαυρόασπροι)

Κάρτες επιβράβευσης

Διπλώματα επιβράβευσης για αγόρι και για κορίτσι (έγχρωμα – μαυρόασπρα)

5 αυθεντικά κείμενα διαφορετικού βαθμού δυσκολίας

Total Pages
19 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up