Το μενού των κειμένων

Teach to heaven
1.7k Followers
Grade Levels
4th - 10th
Formats Included
  • PDF
Pages
27 pages
$3.99
$3.99
Share this resource
Teach to heaven
1.7k Followers

Description

Το παρόν διδακτικό υλικό αποσκοπεί στο να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε την γραπτή αξιολόγηση του μαθητή, στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, με διαφορετικό μάτι. Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί στο γλωσσικό μάθημα, τόσο στο Δημοτικό (μάθημα Ελληνικών) όσο και στο Γυμνάσιο (Νέα Ελληνική Γλώσσα / Λογοτεχνία).

Περιλαμβάνει:

· Οδηγίες αξιοποίησης και κατασκευής του «Μενού των Kειμένων»

· 5 φύλλα εργασίας, για το κολλάζ της κατασκευής.

· 20 διαφορετικά φύλλα εργασίας με οργανωτές κειμένων, σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί ή τα παιδιά επιθυμούν να τους αξιοποιήσουν για τις γραπτές δημιουργίες.

Total Pages
27 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up