Αναπτύγματα κύβων, για δημιουργικές δραστηριότητες

Teach to heaven
1.7k Followers
Grade Levels
PreK - 3rd, Homeschool
Resource Type
Formats Included
  • Zip
$3.99
$3.99
Share this resource
Teach to heaven
1.7k Followers

Description

Αυτό το πακέτο διδακτικού – υποστηρικτικού υλικού περιλαμβάνει:

· 4 έγχρωμα αναπτύγματα κύβων, σε μορφή png

· 4 μαυρόασπρα αναπτύγματα κύβων, σε μορφή png

· 1 αρχείο σε μορφή pdf, που περιλαμβάνει τις λέξεις όλων των ενδείξεων και ων 4 κύβων, σε κάρτες.

Οι κύβοι παρουσιάζουν πρόσωπα, σκηνικά, μεταφορικά μέσα και αντικείμενα. Το παιδί συνδυάζει τις ενδείξεις 2 ή περισσότερων κύβων για να παράγει λόγο, προφορικά ή γραπτά. Οι ενδείξεις των κύβων μπορεί να αξιοποιηθούν και σε δραστηριότητες πρώτης ανάγνωσης και γραφής.

Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο δημοτικό σχολείο (στις Α΄ και Β΄ τάξεις), σε δραστηριότητες φωνολογικής ενημερότητας, πρώτης ανάγνωσης και πρώτης γραφής, εμπλουτισμού λεξιλογίου αλλά και εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, μέσω της διαδικασίας διδασκαλίας της δεξιότητας της κατανόησης κειμένων. Επίσης, το υλικό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για δραστηριότητες στήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, στα πλαίσια της ειδικής εκπαίδευσης και της λογοθεραπείας, όλων των ηλικιών.

Οι εικόνες που υπάρχουν στους κύβους έχουν επιλεχθεί με κριτήριο να μπορούν να αξιοποιηθούν και για τη διδασκαλία των δίψηφων φωνήεντων και συμφώνων και των συνδυασμό ευκαι αυ, χωρίς αυτό να αποκλείει την αξιοποίηση των κύβων σε πολλές άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.


Total Pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up