Πώς σχεδιάζω ένα μάθημα!

Teach to heaven
1.7k Followers
Grade Levels
Not Grade Specific
Formats Included
  • PDF
Pages
21 pages
$5.99
$5.99
Share this resource
Teach to heaven
1.7k Followers

Description

Το υλικό αποτελεί έναν οδηγό εκπαιδευτικού και φοιτητή/ήτριας, για το πώς σχεδιάζεται ένα οποιοδήποτε μάθημα, με 10 απλά βήματα. Επίσης, περιλαμβάνει λίστες για το α) ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός σχεδίου μαθήματος και β) ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία που περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος. Επιπρόσθετα, επεξηγούνται απλά, ρητά και ξεκάθαρα όλες οι απαραίτητες έννοιες και διαδικασίες που χρειάζεται να γνωρίζει ένας/ μία εκπαιδευτικός, για να σχεδιάσει ένα μάθημα, με συγκεκριμένα ΠΡΑΚΤΙΚΑ παραδείγματα, που μπορείτε να εφαρμόσετε κι εσείς. Τέλος, επισυνάπτονται μερικοί οργανωτές σχεδιασμού μαθήματος, που είναι βασισμένοι στη φιλοσοφία του σύγχρονου σχεδιασμού μαθημάτων, τα οποία χαρακτηρίζει η ταχύτητα στον σχεδιασμό, η εξαιρετική δόμηση και η αποτελεσματικότητα. Περιλαμβάνεται παράδειγμα συμπληρωμένου οργανωτή.

Περιεχόμενα:

· Τι είναι σχέδιο μαθήματος

· Χαρακτηριστικά Σχεδίου Μαθήματος

· Απαραίτητα Στοιχεία Σχεδίου Μαθήματος

· 4 Οργανωτές Σχεδίου Μαθήματος

· Παραδείγματα

Total Pages
21 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up