Σχεδιασμός μαθήματος Ελληνικών, για τη Γ΄ τάξη Δημοτικού (Υλικό συνεδρίου)

Rated 5 out of 5, based on 3 reviews
3 Ratings
Teach to heaven
1.8k Followers
Grade Levels
3rd - 4th, Homeschool
Formats Included
  • Zip
Pages
131 pages
$15.99
$15.99
Share this resource
Teach to heaven
1.8k Followers

Description

Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει 131 σελίδες διδακτικού και υποστηρικτικού υλικού:

1. Διδακτικό πακέτο «Πώς σχεδιάζω ένα μάθημα»

2. Διδακτικό πακέτο «20 μικρούτσικα δελτία εξόδου»

3. Διδακτικό πακέτο «Η διδασκαλία των σύνθετων λέξεων»

4. Έξι σχέδια μαθήματος

Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης

Ο εγωιστής γίγαντας

Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν το βουνό

Προσκλήσεις

Χελώνες

Σύνθετες λέξεις

Τα σχέδια μαθήματος περιλαμβάνουν στόχους, δείκτες , ανάπτυξη δραστηριοτήτων, φύλλα εργασίας, δελτία εξόδου, επιπρόσθετα κείμενα και παρουσιάσεις τύπου PowerPoint

5. Κείμενο με τις βασικές δεξιότητες, που πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά της Γ΄ τάξης Δημοτικού

6. Κείμενο με το βασικό λεξιλόγιο, που πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά της Γ΄ τάξης Δημοτικού

7. Κείμενο με 12 ιδέες, για το πώς να αρχίζει το μάθημα των Ελληνικών

Total Pages
131 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

1.8k Followers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up