Καρτέλες λέξεων με τις καταλήξεις -ι, -η, -ει, -οι

Mauropinakas
758 Followers
Grade Levels
1st - 2nd
Subjects
Resource Type
Formats Included
  • PDF
Pages
8 pages
$1.00
$1.00
Share this resource
Mauropinakas
758 Followers

Description

Το παρόν αρχείο περιλαμβάνει κάποια ουσιαστικά και ρήματα στα οποία λείπουν οι καταλήξεις. Ο μαθητής καλείται να εντοπίσει ανάμεσα σε διάφορες καταλήξεις τη σωστή και να την τοποθετήσει δίπλα στη λέξη.

Το αρχείο μπορείτε να το εκτυπώσετε, να το πλαστικοποιήσετε και με τη βοήθεια υλικού scratch να τοποθετείτε τις σωστές καταλήξεις δίπλα από κάθε ρήμα ή ουσιαστικό.

Εναλλακτικά, η δραστηριότητα πραγματοποιείται και χωρίς τις πλαστικοποιημένες καταλήξεις, καταγράφοντας ο μαθητής μόνος του την κατάληξη που ταιριάζει (σβήνει με υγρό μαντιλάκι για πολλαπλή χρήση)

Οι λέξεις (ρήματα και ουσιαστικά) με τις οποίες θα ασχοληθεί ο μαθητής έχουν τις εξής καταλήξεις :

  • -ί, -ι
  • -ή, -η
  • -ει
  • -οί, οι

Όλη αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς χαρτί και μολύβι και αποτελεί μία παιγνιώδη δραστηριότητα για τους μικρούς μας φίλους.

Κατάλληλο για μαθητές Α και Β Δημοτικού και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Εύχομαι να σας αρέσει και να σας φανεί χρήσιμη!

Total Pages
8 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up