ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ - ΦΛΕΒΑΡΗΣ

;
weteachblog
792 Followers
Grade Levels
1st - 4th
Subjects
Resource Type
Formats Included
  • PDF
$3.50
$3.50
Share this resource
Report this resource to TPT
weteachblog
792 Followers
Easel Activity Included
This resource includes a ready-to-use interactive activity students can complete on any device.  Easel by TPT is free to use! Learn more.

Description

*10 αποστολές ανάγνωσης κατάλληλες για παιδιά Β' τάξης δημοτικού και για παιδιά που έχουν κατακτήσει τον μηχανισμό ανάγνωσης και δυσκολεύονται να διαβάσουν με ρέουσα ανάγνωση.

*Ενδεικτικά, οι αποστολές μπορούν να διεκπεραιώνονται κατά τον απογευματινό χρόνο των παιδιών σε προαιρετική βάση. Κάθε τέλος του μήνα μπορεί να επιστρέφεται από τους γονείς το έντυπο διεκπεραίωσης των αποστολών και τα παιδιά να διαβάζουν ένα από τα κείμενα των αποστολών.

*Σε εξ' αποστάσεως εκπαίδευση μπορούν οι αποστολές να δοθούν και να καλούνται να διεκπεραιώνουν μια αποστολή κάθε μερικές μέρες.

*Το συγκεκριμένο αρχείο με κεντρικό θέμα τον χειμώνα περιλαμβάνει το έντυπο διεκπεραίωσης των αποστολών και 10 φύλλα εργασίας με τους πιο κάτω τίτλους:

-Τρίλιζα αγάπης: Διάβασε 9 πράξεις αγάπης. Διάλεξε και εφάρμοσε 3 από αυτές.

-Ρίξε το ζάρι και διάβασε ενθαρρυντικές προτάσεις που μπορείς να λες στον εαυτό σου.

-Στριφογύρισε ένα μολύβι στον κύκλο και διάβασε το ποίημα με το ύφος που δείχνει η μύτη του μολυβιού.

-Διαβάζω 10 φορές τους στίχους.

-Διαβάζω 3 φορές το απόσπασμα.

-Διαβάζω το θεατρικό πολλές φορές μέχρι να μπορώ να το διαβάσω με ωραίο ύφος.

-Διαβάζω και ενώνω τα λόγια με την εικόνα που ταιριάζουν.

-Διαβάζω και χρωματίζω (1)

-ΔΙαβάζω και χρωματίζω (2)

-Διαβάζω 3 φορές το κείμενο και απαντώ τις ερωτήσεις

Δωρέαν αποστολές για τον μήνα Οκτώβρη μπορείς να βρεις εδώ: https://www.teacherspayteachers.com/Product/--6120007

Αποστολές για τους μήνες Νοέμβρη, Δεκέμβρη και Γενάρη μπορείς να βρεις πατώντας τους πιο κάτω συνδέσμους:

https://www.teacherspayteachers.com/Product/--6190840

https://www.teacherspayteachers.com/Product/--6307153

https://www.teacherspayteachers.com/Product/--6419164

Total Pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this resource to TPT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TPT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

792 Followers
TPT

TPT empowers educators to teach at their best.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up