Βραβείο Σούπερ - Μαθητή/τριας

268 Downloads
;
KIDDING GR
58 Followers
Grade Levels
PreK - 4th
Resource Type
Formats Included
  • PDF
KIDDING GR
58 Followers

Description

Βραβεία τα οποία μπορούν να εκτυπωθούν, να κοπούν και να κολληθούν στο τετράδιο των παιδιών.

Η επιβράβευση των παιδιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπαιδευτική διαδικασία. Προτείνεται ένα παιχνίδι επιβράβευσης. Ο/η εκπαιδευτικός κάνει κάθε μέρα μια κλήρωση και διαλέγει ένα παιδί της τάξης το οποίο δεν αποκαλύπτει. Εξηγεί στα παιδιά πως θα παρακολουθεί όλη την ημέρα το παιδί αυτό κι αν η συμπεριφορά του ήταν καλή, θα παίρνει ένα βραβείο. Αν δεν ήταν, δε θα αποκαλύπτεται το όνομα του, αλλά θα ξαναμπαίνει στην κληρωτίδα για να έχει άλλη φορά την ευκαιρία να πάρει το βραβείο.

Total Pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this resource to TPT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TPT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

58 Followers
TPT

TPT empowers educators to teach at their best.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up