Άτυπο τεστ αξιολόγησης Γ' Δημοτικού - Μαθηματικά (Ακέραιοι αριθμοί - Πράξεις)

Mauropinakas
652 Followers
Grade Levels
3rd - 4th
Subjects
Formats Included
  • PDF
$1.50
$1.50
Share this resource
Mauropinakas
652 Followers

Description

Άτυπο τεστ αξιολόγησης Γ' Δημοτικού - Μαθηματικά (Ακέραιοι αριθμοί - Πράξεις)

Περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλη την ύλη στην οικεία ενότητα και παρουσιάζουν σαφή εικόνα του μαθητή και των δεξιοτήτων που έχει κατακτήσει.

Οι περισσότερες δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας για να είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός α εντοπίσει ακριβώς τα σημεία τα οποία δεν έχει κατακτήσει το παιδί.

Κατάλληλο για τμήμα ένταξης αλλά για τις τάξεις γενικής αγωγής.

Total Pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up