Δανειστική βιβλιοθήκη - φύλλα εργασίας

;
KIDDING GR
58 Followers
Grade Levels
2nd - 6th
Subjects
Resource Type
Formats Included
  • Zip
$1.50
$1.50
Share this resource
Report this resource to TPT
KIDDING GR
58 Followers

Description

Ακόμα και μια μικρή βιβλιοθήκη στην τάξη μπορεί να μετατραπεί σε δανειστική βιβλιοθήκη.

Το κάθε παιδί δανείζεται ένα βιβλίο την εβδομάδα. Κάθε φορά που επιστρέφει το βιβλίο του μπορεί να συμπληρώσει το αντίστοιχο φύλλο εργασίας - παρουσίαση βιβλίου. Πάνω δεξιά, στο ανάλογο πεδίο, συμπληρώνει τον αύξοντα αριθμό των βιβλίων που έχει διαβάσει ώστε στο τέλος της χρονιάς να δει πόσα βιβλία διάβασε συνολικά.

Στο φύλλο δανεισμού η/ο εκπαιδευτικός ή τα παιδιά μόνα τους συμπληρώνουν τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να είναι καταγεγραμμένο ποια/ποιος έχει δανειστεί ποιο βιβλίο και πότε πρέπει να το επιστρέψει.

Στο τετράδιο όπου τα παιδιά σημειώνουν τις εργασίες τους για το σπίτι μπορούν να κολλήσουν ένα χαρτάκι σε σχήμα βιβλίου στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία δανείστηκαν το βιβλίο και η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να το επιστρέψουν, ώστε να μην το ξεχάσουν.

Total Pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this resource to TPT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TPT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

58 Followers
TPT

TPT empowers educators to teach at their best.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up