Καλοκαίρι για μένα είναι (Φύλλο εργασίας για το καλοκαίρι)

28 Downloads
;
Mama of two Stories
142 Followers
Grade Levels
PreK - 6th
Formats Included
  • PDF
Pages
3 pages
Mama of two Stories
142 Followers

Description

Τα παιδιά μπορούν να χρωματίσουν τι σημαίνει για τα ίδια το καλοκαίρι και να το γράψουν. Στο δεύτερο φύλλο εργασίας τα παιδιά μπορούν να χρωματίσουν και να γράψουν προτάσεις σχετικά με το πως νομίζουν ότι είναι το δικό τους καλοκαίρι.

Ιδανικό για παιδιά προσχολικής ηλικίας, πρώτων τάξεων του δημοτικού και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Total Pages
3 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this resource to TPT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TPT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

142 Followers
TPT

TPT empowers educators to teach at their best.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up