ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

241 Downloads
;
weteachblog
793 Followers
Grade Levels
K - 4th
Formats Included
  • PDF
weteachblog
793 Followers

Description

*2 κάρτες επιβράβευσης θετικής συμπεριφοράς στην τάξη.

Ενδεικτικός τρόπος χρήσης:

-Ο άδειος πίνακας με τα 16 πολύχρωμα τετράγωνα τοποθετείται στον πίνακα της τάξης.

-Το φυλλάδιο με την ολοκληρωμένη ζωγραφιά κόβεται σε τετράγωνα που τοποθετούνται σε κλειστό φάκελο.

-Όποτε τα παιδιά ακολουθούν τον αναμενόμενο κανόνα/συμπεριφορά, τυχαία επιλέγουν ένα από τα τετράγωνα του φακέλου και το τοποθετούν στο αντίστοιχο τετράγωνο στον πίνακα.

-Όταν η ζωγραφιά ολοκληρωθεί τα παιδιά επιβραβεύονται με τον τρόπο που είχε προαποφασιτεί.

Total Pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this resource to TPT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TPT’s content guidelines.

Reviews

Questions & Answers

793 Followers
TPT

TPT empowers educators to teach at their best.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up