Α' τάξη - Μαθαίνω τους αριθμούς ως το 10 (ανάγνωση, γραφή, αρίθμηση)

Α' τάξη - Μαθαίνω τους αριθμούς ως το 10 (ανάγνωση, γραφή,
Α' τάξη - Μαθαίνω τους αριθμούς ως το 10 (ανάγνωση, γραφή,
Α' τάξη - Μαθαίνω τους αριθμούς ως το 10 (ανάγνωση, γραφή,
Α' τάξη - Μαθαίνω τους αριθμούς ως το 10 (ανάγνωση, γραφή,
Subjects
Grade Levels
1st
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
1.67 MB   |   10 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Φύλλα εργασίας που υποστηρίζουν την διδασκαλία της αρίθμησης, ανάγνωσης και γραφής των αριθμών έως το 10 που γίνεται στα αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου των μαθητικών.
Το πακέτο περιλαμβάνε τα εξής φύλλα εργασίαςι:
- Ο αριθμός ένα – 1
- Ο αριθμός δύο – 2
- Ο αριθμός τρία – 3
- Ο αριθμός τέσσερα – 4
- Ο αριθμός πέντε – 5
- Ο αριθμός έξι – 6
- Ο αριθμός επτά – 7
- Ο αριθμός οκτώ – 8
- Ο αριθμός εννιά – 9
- Ο αριθμός δέκα – 10

http://istories-taksis.blogspot.gr/2016/07/numbers1-10.html
Total Pages
10
Answer Key
Not Included
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$1.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (31 Followers)
$1.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
Α' τάξη - Μαθαίνω τους αριθμούς ως το 10 (ανάγνωση, γραφή,
Α' τάξη - Μαθαίνω τους αριθμούς ως το 10 (ανάγνωση, γραφή,
Α' τάξη - Μαθαίνω τους αριθμούς ως το 10 (ανάγνωση, γραφή,
Α' τάξη - Μαθαίνω τους αριθμούς ως το 10 (ανάγνωση, γραφή,