Α' τάξη - Τα ζευγαράκια του 10!

Α' τάξη - Τα ζευγαράκια του 10!
Α' τάξη - Τα ζευγαράκια του 10!
Α' τάξη - Τα ζευγαράκια του 10!
Α' τάξη - Τα ζευγαράκια του 10!
Grade Levels
1st
Resource Types
Product Rating
Not yet rated
File Type
PDF (Acrobat) Document File
Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.
2.42 MB   |   15 pages

PRODUCT DESCRIPTION

Ένα πακέτο με φύλλα εργασίας για την προσθετική ανάλυση του αριθμού 10, που διδάσκεται στο κεφάλαιο 21 του βιβλίου.
Προσπάθησα τα φύλλα εργασίας να είναι σύντομα, περιεκτικά και λειτουργικά, να απαιτούν την αυτενέργεια του κάθε μαθητή και παράλληλα να έχουν παιγνιώδη μορφή έτσι ώστε να υποστηρίξουν και τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

- 3 φύλλα με σήμανση Α,Β,Γ,Δ:
Τα φύλλα με τη σήμανση Α και Β μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ώστε τα παιδιά να παράγουν τα ίδια την γνώση.
Το φύλλο Γ είναι για εμπέδωση της προηγούμενη γνώσης αλλά παράλληλα λίγο πιο απαιτητικό γιατί περνάει στην έννοια του προσθετέου που λείπει.
Το φύλλο Δ είναι για περεταίρω εξάσκηση μέσα στην τάξη. Οι κάρτες που αναφέρονται μπορεί να είναι χαρτιά τράπουλας όπου έχουμε αφαιρέσει τις φιγούρες.

- 5 φύλλα με αριθμητική σήμανση (1-5):
Τα φύλλα 1-5 είναι για επιπλέον εξάσκηση. Κάποια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εργασία στο σπίτι. Για τους λόγους αυτούς έχουν πιο παιγνιώδη μορφή
Τα φύλλο 4 και 5 μπορούν να γίνουν και παιχνίδι

- 1 παράρτημα με υλικό για τη δραστηριότητα του φύλλου 3

-3 σελίδες με υποδείγματα απάντησης
- 1 σελίδα με υποδείξεις

Τα φύλλα εργασίας και η σειρά με την οποία θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από τον χρόνο, το επίπεδο της τάξης, του κάθε μαθητή καθώς και με τον τρόπο διδασκαλίας.

Τα συγκεκριμένα φύλλα εργασίας μπορούν να αξιοποιηθούν και στην ενισχυτική διδασκαλία.

http://istories-taksis.blogspot.gr/2016/07/math-fact-prosthetiki-analisi-arithmon.html
Total Pages
15
Answer Key
Included with Rubric
Teaching Duration
N/A

Average Ratings

N/A
Overall Quality:
N/A
Accuracy:
N/A
Practicality:
N/A
Thoroughness:
N/A
Creativity:
N/A
Clarity:
N/A
Total:
0 ratings
COMMENTS AND RATINGS:
Please log in to post a question.
PRODUCT QUESTIONS AND ANSWERS:
$1.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
User Rating: 4.0/4.0
 (60 Followers)
$1.50
Digital Download
ADD ONE TO CART
Α' τάξη - Τα ζευγαράκια του 10!
Α' τάξη - Τα ζευγαράκια του 10!
Α' τάξη - Τα ζευγαράκια του 10!
Α' τάξη - Τα ζευγαράκια του 10!
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign up