Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα (αριθμοί και πράξεις)

Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα (αριθμοί και πράξεις)
Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα (αριθμοί και πράξεις)
Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα (αριθμοί και πράξεις)
Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα (αριθμοί και πράξεις)
Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα (αριθμοί και πράξεις)
Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα (αριθμοί και πράξεις)
Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα (αριθμοί και πράξεις)
Β' τάξη - Μαθηματικά 2η ενότητα (αριθμοί και πράξεις)
Grade Levels
Product Rating
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

5 MB|37 pages
Share
Product Description
Το πακέτο περιλαμβάνει φύλλα εργασίας που βασίζονται στην 1η ενότητα των Μαθηματικών της Β΄΄ τάξης.
Προσπάθησα να είναι σύντομα, περιεκτικά και να μπορούν να βοηθήσουν όλους τους μαθητές να αποκτήσουν μια καλή αίσθηση των αριθμών. Παράλληλα έχω συμπεριλάβει φύλλα με τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί υλικό που θα βοηθήσει τους μαθητές να επεξεργαστούν καλύτερα τις έννοιες τις ενότητας.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
- 8 φύλλα εργασίας για το 9ο κεγάλαιο
- 5 φύλλα εργασίας για το 2ο κεφάλαιο τα οποία επεξεργάζονται διψήφιους αριθμούς
- 1 φύλλο εργασίας παρόμοιο με το προηγούμενα αλλά μπορούμε να βάλουμε όποιος αριθμό θέλουμε
- 6 φύλλα εργασίας με προβλήματα για το τετράδιο
- 3 φύλλα εργασίας με τα κέρματα του ευρώ για το 11 κεφάλαιο
- 1 φύλλο εργασίας για η δραστηριότητα-ανακάλυψη του 15ουο κεφάλαιου
- 5 φύλλα για την κατασκευή υλικού
- 5 φύλλα για την κατασκευή καρτών που μπορούν να αναρτηθούν στην τάξη
- 3 σελίδες με υποδείγματα λύσης
Total Pages
37 pages
Answer Key
Included
Teaching Duration
N/A
Report this Resource
Loading...
$3.50
Digital Download
More products from From Kseni's class
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up