Β' τάξη - Μαθηματικά - 3η ενότητα - κεφάλαιο 22

Β' τάξη - Μαθηματικά - 3η ενότητα - κεφάλαιο 22
Β' τάξη - Μαθηματικά - 3η ενότητα - κεφάλαιο 22
Β' τάξη - Μαθηματικά - 3η ενότητα - κεφάλαιο 22
Β' τάξη - Μαθηματικά - 3η ενότητα - κεφάλαιο 22
Β' τάξη - Μαθηματικά - 3η ενότητα - κεφάλαιο 22
Β' τάξη - Μαθηματικά - 3η ενότητα - κεφάλαιο 22
Β' τάξη - Μαθηματικά - 3η ενότητα - κεφάλαιο 22
Β' τάξη - Μαθηματικά - 3η ενότητα - κεφάλαιο 22
Grade Levels
Resource Type
Product Rating
File Type

PDF (Acrobat) Document File

Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing.

1 MB|11 pages
Share
Product Description
Το πακέτο περιλαμβάνει φύλλα εργασίας που βασίζονται στην 3η ενότητα των Μαθηματικών της Β΄ τάξης και συγκεκριμένα αφορούν την ενότητα 22.
Ο τρόπος ανάλυσης των αριθμών σε ίδιους παράγοντες είναι μια απαιτητική διαδικασία για τα παιδιά. Με την σκέψη αυτή προσπάθησα τα φύλλα εργασίας να είναι παραστατικά, διαβαθμισμένης δυσκολίας και να στοχεύουν στην κατανόηση των διαφορετικών τρόπων ανάλυσης των αριθμών.
Τέλος, θέλησα να είναι ελκυστικά για τα παιδιά και έδωσα έναν χριστουγεννιάτικο θέμα αφού συνήθως το κεφάλαιο αυτό γίνεται την περίοδο που πλησιάζει προς τα Χριστούγεννα.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
- 1 φύλλο εργασίας βασισμένο στην δραστηριότητα ανακάλυψης του μαθήματος
- 2 φύλλα εργασία εφαρμογής του τρόπου αυτού, όπου χωρίζουμε πρώτα τον αριθμό στη μέση και στη συνέχεια σε ίδιους παράγοντες
- 4 φύλλα εργασίας διαβαθμισμένης δυσκολίας βασισμένα στον δεύτερο τρόπο ανάλυσης των αριθμών, όπου πρώτα χωρίζουμε στον αριθμό στις δεκάδες και μονάδες του και στη συνέχεια τον καθένα σε ίσους παράγοντες.
- 1 σελίδα δημιουργίας κάρτας για βιωματική δραστηριότητα.

Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ενισχυτική διδασκαλία.
Total Pages
11 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource
Loading...
$1.00
Digital Download
More products from From Kseni's class
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Teachers Pay Teachers

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

Learn More

Keep in Touch!

Sign Up