Διδασκαλία περιγραφής: Η συγγραφική τεχνική των 5 αισθήσεων

Created ByTeach to heaven
Format
PDF (13 MB|54 pages)
$7.99
Digital Download
Share this resource
More products from Teach to heaven
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
Product Thumbnail
$7.99
Digital Download

Product Description

Αυτό το πακέτο διδακτικού – υποστηρικτικού υλικού περιλαμβάνει:

• Πληροφορίες για το τι είναι η συγγραφική τεχνική των 5 αισθήσεων, στις περιγραφές και, συνεπακόλουθα, στις αφηγήσεις και σε διάφορα κείμενα γενικότερα και ποια είναι η αξία της (με παραδείγματα)

• 12 εισηγήσεις για τη διδασκαλία και εφαρμογή της στην τάξη (ενδεικτικές δραστηριότητες)

• 4 Αφίσες (σε έγχρωμη και μαυρόασπρη εκδοχή)

• Παιχνίδι με τον κύβο των 5 αισθήσεων και τις κάρτες του

• Σελιδοδείκτες για το παιδί (σε έγχρωμη και μαυρόασπρη εκδοχή)

• Καρτέλες με τα ρήματα των 5 αισθήσεων, για το παιδί, το οποίο αποτελεί νοητικό στήριγμα με χρήσιμες λέξεις και φράσεις (σε έγχρωμη και μαυρόασπρη εκδοχή)

• 4 διαφορετικά αυθεντικά κείμενα, όπου χρησιμοποιείται η γλώσσα των 5 αισθήσεων

• 26 φύλλα εργασίας

• 5 Δελτία εξόδου

Total Pages
54 pages
Answer Key
N/A
Teaching Duration
N/A
Report this Resource to TpT
Reported resources will be reviewed by our team. Report this resource to let us know if this resource violates TpT’s content guidelines.
  • Ratings & Reviews
  • Q & A

Teachers Pay Teachers is an online marketplace where teachers buy and sell original educational materials.

More About Us

Keep in Touch!

Sign Up